Bompengeløsningene på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen må forbedres 

De omstridte betalingsløsningene på de to bomvegene i Oppdal har flere store svakheter, er ikke i tråd med lovverket og fakturagebyret er urimelig høyt. Det hevder hytteoppdaling som jobber med bompengeløsninger.

Denne informasjonen er satt ved Gjevilvassveien, som ikke lenger har en fysisk bom, men et kamera som avleser registreringsnummeret til alle som passerer.   Foto: Morgan Frelsøy

Meninger

Gjelvilvassvegen og Grytdalsvegen har i sommer etablert betalingsløsning for bompenger basert på videolesing av kjennemerker (ANPR – Automatic Number Plate Recognition). Løsningene er også omtalt i avisa OPP.

Jeg har arbeidet med ANPR-løsninger i Rambøll siden de ble introdusert, og kjenner slike løsninger godt. For mer enn 30 år siden bisto jeg dessuten Gjevilvassvegen, som en av de første bomvegene i landet, med å få på plass betalingsløsning med automater.

Jeg har i sommer brukt den nye betalingsløsningen på Gjevilvassvegen. Jeg kjente prinsippene for løsningen godt, og noterte meg operatørens navn ved passering. Jeg betalte samme dag på operatørens nettside. Jeg registrerte meg samtidig som bruker hos operatøren, og kan nå passere uten tanke på betaling. Mitt kredittkort blir belastet med ordinær takst hver gang jeg passerer. Elegant.

Tvungne betalingsmidler

Betalingsløsningene på de to bomvegene har likevel flere store svakheter, og er heller ikke i tråd med lovverket. Sentralbankloven krever at betaling skal kunne skje med tvungne betalingsmidler (eksempelvis mynter). Det er ikke mulig på de to bomvegene, med mindre betalingsløsningen er endret i det aller siste. Til orientering ivaretas kravet om betaling med tvungne betalingsmidler i parkeringsanlegg med betalingsautomater. Slik løsning er ikke etablert på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen.

Stor ekstra kostnad ved betaling basert på faktura

Betalingsløsningene på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen gir ingen betalingsmulighet på stedet for brukere som ikke har eller ønsker å bruke nettbetaling.

Slike brukere vil dermed bare kunne betale med faktura fra operatøren. Slik betaling medfører at kostnaden for passering blir ordinære bompenger kr 70 pluss fakturagebyr kr 79. Det er mer enn det dobbelte av ordinære bompenger.

Fakturagebyret er ikke kunngjort på informasjonstavlene, og så langt jeg kan se heller ikke på operatørens nettsider. Fakturagebyret er urimelig høyt, sammenlignet med hva som kreves i parkeringsanlegg (både Avinor og AimoPark tar kr 49 i fakturagebyr). Kostnadene ved fakturering antas ikke å være forskjellige for bompenger og parkeringsanlegg.

Veglova angir at kommunen skal fastsette størrelsen på bompengeavgift på private veger. Det er grunn til å spørre om kommunen har godkjent bompenger som medfører at en brukergruppe bare kan betale via faktura, med den konsekvens at kostnaden blir mer enn det dobbelte av ordinær avgift.

Ingen mulighet til å passere anonymt

Betalingsløsningen gir ikke mulighet til å passere betalingssnittet anonymt, dvs. uten at kjøretøyet identifiseres eller informasjonen blir slettet etter kort tid. For bruker som ikke er registrert hos operatøren eller har forskuddsbetalt på nettet blir faktura sendt til kjøretøyets eier, uten at brukeren kan anses å ha godkjent dette.

Løsningen er neppe i tråd med regelverket for personsikkerhet. I parkeringsanlegg med ANPR betalingsløsning ivaretas anonymitet ved betaling på betalingsautomat, ved at informasjon som identifiserer kjøretøyet slettes når betalingen er registrert. Slik burde det også ha vært på Gjevilvasssvegen og Grytdalsvegen.

Selv om det er lite brukervennlig er det formelt ikke ulovlig for operatøren å tilby betaling bare via nett. Det krever imidlertid at det etableres avtale mellom brukeren og operatøren ved passering av betalingssnittet. Det kan skje ved at det anses å være inngått en «realavtale» mellom partene, ved at det på skilt angis at vilkårene anses godtatt ved passering. Skiltingen er nå slik at det ved passering ikke kan anses å være inngått noen avtale mellom bruker og operatør. Dermed skal det være mulig å betale med tvungne betalingsmidler.

Mangelfull informasjon ved passering

Et annet ankepunkt mot løsningene i Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen er at de som passerer «bommene» i det hele tatt ikke får noen informasjon om betalingsstatus etter passering av registreringssnittet. Brukeren får heller ikke fra førerplass informasjon om hva som skal gjøres for å betale eller om størrelsen på fakturagebyret.

Det krever at brukeren stanser og leser den meget omfangsrike informasjonen på informasjonstavlene. De færreste gjør det.

Når Rambøll spesifiserer betalingsløsninger basert på ANPR stilles det krav om at det skal gis dynamisk informasjon ved passering. Med slik løsning kan brukeren gis informasjon med kort tekst som kan leses fra førerplass, eksempelvis om hva bruker som ikke er registrert bruker skal gjøre for å unngå å måtte betale fakturagebyr.

Skisse til brukervennlig betalingsløsning

Jeg anser at betalingsløsningene må forbedres vesentlig for å bli brukervennlig og tilfredsstille formelle krav. Det kan gjøres ved følgende grep:

  1. Ved skilt som angir avgift ved passering, videoregistrering, hvor mer info kan finnes på stedet og angivelse av at vilkårene anses akseptert ved passering. Skiltet under er utformet etter samme prinsipp som Rambøll har gjort for parkeringsanlegg med ANPR.


  1. Det settes opp betalingsautomat på vegutvidelse umiddelbart etter registreringssnittene, slik at det blir trygt å stanse og betale med kontanter og kredittkort, eller for å lese mer info.


  1. Det settes opp monitor for dynamisk info til de som passerer. Informasjon bør angi kjøretøyets kjennemerke, og hvordan bruker som ikke har forhåndsbetalt eller er registrert bruker skal forholde seg. Det bør på monitoren også angis hva som skjer ved manglende betaling, størrelsen på fakturagebyret må dessuten angis.


For ordens skyld: Mine tanker om betalingsløsningene på Gjevilvassvegen og Grytdalvegen er gitt direkte til de to vegselskapene i august.


Kjell Ivar Ødegård

Hytteoppdaling og rådgiver for betalingsløsninger