Bruk stemmeretten selv om du kanskje må holde deg for nesen!

«Noen ganger river jeg meg i håret over utspill fra enkeltpolitikere, også i eget parti», skriver MDGs Arne Rønning - som har en klar oppfordring før valget.

Arne Rønning, MDG 

Meninger

Vanligvis benytter fire av fem nordmenn med stemmerett seg av denne retten. I år har allerede mange forhåndsstemt. Hva vi stemmer på, avhenger av mange faktorer.

Dypest sett handler det om hvilke verdier som er viktig for den enkelte. Grovt sett kan vi sortere disse verdiene innenfor de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling, sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og økologisk bærekraft.

Plasserer du disse tre verdiene i hvert sitt hjørne av en likesidet trekant, vil de fleste kunne finne sin plass innenfor denne trekanten. Syns du at sosial bærekraft er viktigere enn de to andre, vil du være et sted nært hjørne for sosial bærekraft. Det samme om du mener det viktigste er økonomisk bærekraft, vil du være plassert nært dette hjørnet.

Partiene plasserer seg gjerne nærmere midten enn velgerne. Alle partiene på Stortinget i dag, ser verdien av alle tre hjørner. Det ser man om man leser programmene.

Da begynner gjerne valgets kvaler. Det finnes neppe noe program der du er enig i alle punkter i programmet. Heller ikke finnes det enkeltpolitikere du er enig i alt og ett med.

Jeg har vært i den privilegerte situasjon at jeg har vært med på å vedta et partiprogram. I prosessen prøvde jeg å få inn andre saker, jeg snakket engasjert mot enkeltsaker på landsmøtet, men da helheten i forslaget skulle vedtas, stemte jeg for. Jeg stemte for fordi jeg tross uenigheter underveis, tror dette forslaget var det beste vi kunne enes om. Mitt parti, MDG, prioriterer fortsatt klima, natur og miljø først. Så har vi også en plan for å dra med de to andre verdiene på veien.

Noen ganger river jeg meg i håret over utspill fra enkeltpolitikere, også i eget parti. Dessuten er det flere politikere i andre partier, jeg gjerne skulle sett hos oss. Andre har vi mistet, noen av dem savner jeg og vil bli veldig glad om de kommer tilbake. Det viktige nå er at flest mulig benytter sin rett til å stemme. Da vil det nye Stortinget speile befolkningens vilje best.

Selv om du som meg har en liten bismak i munnen. Kanskje må du til og med holde deg for nesen.

Godt valg!

Arne Rønning

Folkevalgt og tillitsvalgt for MDG