Neida, Ap - ingen skivebom, men fem innertiere

Høyres lokalpolitiker Jan Arve Nyberg kommenter utspillene til ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås om hvem sin fortjeneste det er alle investeringene som nå gjøres i Rennebu.
Meninger

· Sykehjem 40 mill fra staten

· Brannstasjon 50 mill

· Berkåk Stasjon 20 mill

· Skytterhuset 20 mill

· Aktivitetsparken 4 mill

134 mill fra staten – det må da være gledelig. Så får den som har glede i å plukke dette fra hverandre, og gjøre det til et rungende halleluja for egen politikk, bare gjøre det.


Mener regjeringen har æren for stortsatsinger:

– Du burde takke Erna, Øie!

Nytt sykehjem, ny E6, ny aktivitetspark. Høyre mener ordføreren burde skrive takkebrev til statsministeren for muligheten kommunen har fått til å gjennomføre de store prosjektene.

Skivebom fra Høyre

«Vi har klart dette til tross for Erna og Høyre-regjeringa, åpenbart ikke på grunn av.», skriver varaordfører Marit Bjerkås om Høyre som mener Rennebu kommune bør sende takkebrev til regjeringen for utbyggingene som nå skjer i kommunen.


For min del ser jeg hvilken verdiskaping disse millionene fra staten har ført til, og jeg er ekstra glad for at mine skattepenger blir brukt på denne måten. Verdier må skapes før de kan deles, og her er jeg ubeskjeden nok til å si at det har min familie bidratt til gjennom mange år. Vi trenger enda flere som bidrar til statsbudsjettet ved å jobbe i privat sektor - verdiene skapes faktisk ikke i offentlig sektor!

Jeg er også veldig glad for at varaordføreren/fylkespolitikeren/«næringsministeren» i Rennebu tar fram alt det positive som skjer. Jeg ser fram til mange avisoppslag, og kanskje blir det snorklipping også – hva vet jeg.

Jeg ønsker både Marit Bjerkås og alle andre lykke til med valget.

Husk at en stemme til Arbeiderpartiet også blir en stemme til MDG og Rødt.

Tenk litt på den, dere!!!

Jan Arve Nyberg - (bare) lokalpolitiker for Høyre