I en krisesituasjon vil ikke pengene våre hjelpe oss

Leder i Rennebu Senterparti erkjenner at han ikke har sett en eneste fullstendig TV-sendt debatt, og forklarer hvorfor i dette debattinnlegget.

Per Arne Lium, leder i Rennebu Senterparti 

Meninger

Jeg må først innrømme at jeg ikke har fått med meg alle debatter som foregår på TV eller andre media. Egentlig har jeg hittil i valgkampen ikke sett eller hørt en eneste hel sending. Dette til tross for at jeg nok er over middels interessert i politikk, og opptatt av hvem som skal styre landet.

Grunnen til at jeg står over mye av sendingene, er avbrytelser og snakking i munnen på hverandre. Videre er lovnadene til velgerne før valget mange, og mange driver overbudstaktikk for å sanke stemmer.

Senterpartiet fører den politikken jeg er mest enig i. De har en distriktspolitikk som er gunstig for hele landet. Jeg tror mange som bor i byene våre også setter pris på en god distriktspolitikk. Mange synes nok det er flott å kjøre til sine fritidshus, og bruke naturen i bygdesamfunn som «fungerer». Jeg er enig med Senterpartiet i at store enheter ikke er løsningen i vårt samfunn.

Sammenslåing av kommuner og fylker har gått sin gang, men har den enkelte borger fått det noe bedre? Har det blitt rimeligere å drifte kommunene? Det plukkes bort statlige arbeidsplasser fra kommunene for hvert år som Erna &co får styre. Avstanden til viktige tjenester for folket som bor i distrikta blir lengre.

Landbruket er selvsagt viktig for Senterpartiet. Det henger også godt sammen med distriktspolitikk. Pandemien vi fortsatt holder på med har vist at matvareberedskap ikke bare er viktig i en krigssituasjon. Spredning av et virus kan være nok. Neste gang kan det ramme matproduksjon verden over, og da er egen matproduksjon gull verdt. Vår selvforsyningsgrad synker, og vi blir stadig mere avhengig av mat fra resten av verden. I en krisesituasjon vil ikke pengene våre hjelpe oss.... det vil ikke være mat å få kjøpt! I tillegg til matproduksjon, så holdes vårt kulturlandskap i hevd.

Til meningsmålingene som nå kommer nesten hver dag, så kan en spørre seg om hva som skjer med velgerne, og hvorfor?Det rød/grønne regjeringsalternativet hadde like før valgkampen startet, et overveldende flertall. I skrivende stund er det nesten «dødt løp».

Media spiller en sentral rolle. Jeg vil påstå at vi påvirkes. Noen er flink til å sette dagsorden for saker som påvirker velgerne. Høyresiden i norsk politikk har også pengesterke medlemmer som trår til for Erna &co. (se: gutteklubben grei).

Det var nok bekymringsfullt for mange at SP passerte 20% på meningsmålingene. De som ga støtte til SP var velgere fra flere parti, av litt forskjellige årsaker. Parti fra begge sider av SP ville ha tak i velgerne som hadde flyktet til SP. Dette førte til at SP fikk kritikk på mange saker i starten av valgkampen. Så har vi nok oss selv å takke for noen prosenter!

-Klimarapporten som ble presentert nylig er en av de sakene. Egentlig merkelig, fordi alle politiske parti, inkludert SP, er enig om å ta dette alvorlig og vi skal oppfylle Norges krav til reduksjon av utslipp og være en «motor» i det grønne skifte. Men, vi har forskjellig vei til målet. Dette er ingen bryter vi skrur av og på. Vi må ha et oppegående næringsliv og arbeidsplasser for å ha mulighet til å finansiere forskning og utvikling som må til for å redde klimaet. Og det skjer mye positivt i riktig retning, løsninger for binding av karbon og reduksjon av utslipp. Dette er en kamp vi må vinne på vegne av våre etterkommere.

-Spørsmål om tilknytning til EU er en annen sak. Det fremstilles som SP fjerner mange arbeidsplasser hvis EØS avtalen sies opp. Det gjør vi selvfølgelig ikke. Er det et parti som er opptatt av norske arbeidsplasser, så er det SP. Det stemmer at vi er kritisk til mye av det EØS avtalen fører med seg. Betingelsene i avtalen bestemmes av EU, og for mye av næringslivet er dette negativt. Vi er også imot ACER, som er EU sitt system for styring av energi, som Norge er medlem i. Vi mener vi kunne styrt dette selv til fordel for vårt eget næringsliv, og ikke minst strømpris til alle. Vi ønsker en gjennomgang av avtalene.

Mitt inntrykk er at saker som står SP nært, hittil i valgkampen har vært fraværende i media. Distriktspolitikk, landbruk, nærhet til viktige tjenester osv.,

En oppfordring til slutt – som nevnt blir mye lovet i en valgkamp. Vi må tenke på hva som skjer i praktisk politikk utenom valgkamp. En stemme til Senterpartiet i årets stortingsvalg vil gi et løft for distriktsnorge, norsk landbruk, norske arbeidsplasser og ikke minst til enkeltmennesker.

Godt valg!

Per Arne Lium, leder Rennebu SP