Oppdalssola bør bevares uforandret og benyttes som opprinnelig tenkt

Skaperen av Oppdalssola, nå avdøde Valdis Schønheyder, var tidligere leder av Oppdal kunstlag. Nå kaster kunstlaget seg inn i debatten om logoen.

Leder i Oppdal kunstlag, Sophie Elnan Flatval.  Foto: Jan Are Melgård, arkiv

Oppdal Kunstlag har med glede registrert det store engasjement som igjen er vekt til live i befolkningen på vegne av dette kunstverk.

Sophie Elnan Flatval, leder i Oppdal kunstlag
Meninger

Oppdal Kunstlag har gjennom Opp- avisa blitt kjent med arbeidet som er igangsatt med å revidere Masterplan for Oppdal fra 2013. I følge avisa har styringsgruppa for prosjektet i et orienteringsmøte for formannskapet redegjort for planene om å la Oppdalssola forsvinne i markedsføringen av Oppdal som reisemål.« Oppdalssola» ble i sin tid skapt av Valdis Schønheyder, mangeårig og betydningsfull leder av Oppdal Kunstlag. Kunstlaget ser derfor på «Oppdalssola» som et verdifullt lokalt kunstverk som må tas vare på og benyttes på en hensiktsmessig og positiv måte, også for ettertiden.

Oppdal Kunstlag har med glede registrert det store engasjement som igjen er vekt til live i befolkningen på vegne av dette kunstverk, og kan ikke se at en diskusjon om kunstverkets være eller ikke være har en naturlig plass i revideringen av Masterplan for Oppdal kommune.

I styremøte i Oppdal Kunstlag onsdag den 01.09.21 ble det vedtatt å oversende en uttalelse til styringsgruppa for ny Masterplan for Oppdal der vi presiserer at Oppdal Kunstlag har forventninger om at Oppdalssola fortsatt blir betraktet som et verdifullt og lokalt kunstverk, som bør bevares uforandret og benyttes, som opprinnelig tenkt, i markedsføringen av Oppdal som reisemål.

Oppdal 02.09. 2021

Sophie Elnan Flatval

Styreledereder Oppdal Kunstlag