Hvordan er smaken av fjell?

«Oppdal - smak av fjell» er slagordet til fellessatsingen fra lokale matprodusenter. Hvorfor ikke gjøre det mye enklere, spør Bård Jystad.

Hanne Munkvoll fra mathallen Oppdal Smak og behag og Siv Remetun Lånke fra Trollheim er med i Oppdal smak av fjell.  Foto: Ketil Jacobsen

Meninger

En smak av fjell!

Hvordan smaker det?

Registrerer at flere av bygdas dyktige produsenter av kortreist mat selger sine produkter under profilen «- en smak av fjell». Vil poengtere at jeg er en sterk tilhenger av produsentene og den jobben de gjør med produksjon av lokale matprodukter! Har av og til imidlertid undret meg noe over profilen «- en smak av fjell» som benyttes i dette arbeidet.

Har stilt meg spørsmål som; Hvordan er smaken av fjell? Finnes det en egen smak av fjell? I tillegg er «fjell» naturlig nok ikke noe som er særskilt for produsentene i Oppdal. Fjell finnes overalt! Eller er begrepet et kreativt forsøk på å gjøre noe originalt?

Til poenget. Tenker ofte på profilen produktene får gjennom bruk av uttrykket. Synes den mangler identitet, dvs. beskrivelse av at dette er produkter som stammer fra Oppdal. En fjellregion med spesielt gode beiteforhold for dyr som befinner seg ute i naturen. Hvis jeg var kunde som ikke hadde særskilt kunnskap om de enkelte produktene, ville det fortalt meg mye om jeg visste hvor maten ble produsert. Og da tenker jeg: Hvorfor ikke gjøre det samme som på Røros? Der varemerket «rørosmat» er blitt en stor suksess. Med kvalitetsprodukter som selges i hele Midt-Norge! Hvorfor ikke bruke «Oppdalsmat» som varemerke?

Det enkle er som kjent ofte det beste!

Bård Jystad