Oppdal så klart!

Oppdalssola og slagordet «Oppdal så klart» må brukes mer, ikke mindre. Det mener Bård Jystad, mangeårig næringskonsulent og leder for næringshagen.

Bård Jystad er mangeårig næringskonsulent i Oppdal og leder av næringshagen.   Foto: Arkivfoto

Meninger

Varemerket og oppdalssola skal forsvinne leser vi i Opp-avisa! Og det har Per Lund anbefalt! Rådgiver i Sør-Trøndelag Fylkeskommune! Skal Fylkeskommunen bestemme at Oppdals enkle, geniale slagord, logo og profil, som har fungert i flere 10-år, ikke lenger skal brukes?Etter min mening bør den brukes mer, ikke mindre! Den er enkel, gjenkjennbar, har identitet og kan brukes av alle aktørene i reiselivsnæringen i Oppdal. Og den er gratis. Men hva betyr det når selv ikke turistkontoret i bygda bruker den!


Oppdalssola: Kjære dere, ikke én gang til!

Oppdalssola og logoen «Oppdal så klart» er for verdifull til at nye koster skal finne på noe nytt, mener tidligere ordfører Per Asphaug i en kommentar til at det igjen vurderes å fjerne «Oppdalssola» fra markedsføringen av bygda.


I mange år har jeg gått rundt og følt meg stolt over logoen med det enkle, men geniale slagordet. Ikke minst når jeg så hvordan konkurrenter og kommuner slet med å finne noe tilsvarende. For å profilere deres egen regioner. Uten å komme i nærheten!

Så hva er det som skjer? Et godt slagord og logoer som har vært benyttet i mange ti-år, er ikke noe man skifter ut med et pennestrøk! Har noen peiling på hva et slikt eventyr koster? Millioner, - og en overveiende sjanse for å mislykkes. Slik det skjedde da «ekte vare» ble introdusert på slutten av nitti-tallet! Og hvor mange år tar det å skaffe et nytt uttrykk fotfeste! Og ikke minst. Hvem skal betale regninga for dette eksperimentet? Har det kanskje vært bedre å bruke penger på videreutvikling av alle de gode produkter og tilbud som finnes i bygda?

Et godt slagord er noe man skal dyrke og stelle pent med, ikke skifte ut hver gang en ny idé dukker opp. Og heldigvis er det fortsatt aktører som fortsatt bruker den. Blant annet skiheisene. Om jeg ikke tar feil.

Ikke la Per Lund og Fylkeskommunen bli premissgiveren som bestemmer over bygdas framtid!

Bård Jystad