Oppdalssola: Kjære dere, ikke én gang til!

Oppdalssola og logoen «Oppdal så klart» er for verdifull til at nye koster skal finne på noe nytt, mener tidligere ordfører Per Asphaug i en kommentar til at det igjen vurderes å fjerne «Oppdalssola» fra markedsføringen av bygda.
Meninger

Ser i siste OPP at enda en gang prøver noen å finne opp kruttet på nytt. Denne gang gjelder det Oppdalslogoen, med sola og slagordet «Oppdal så klart». Kjære dere, ikke én gang til!Vi husker det håpløse forsøket for ca 25 år siden på å innføre «Oppdal ekte vare», med Lillehammer-raster, minst 1 mill totalt bortkasta, som skulle vært brukt til markedsføring i stedet.

Er en klar over hva det koster av arbeid og penger, og ikke minst tid til innføring, å bytte logo?

Det var antydet at rettighetshaverne, Valdis sine etterkommere, skulle ha presumtivt store beløp for bruken. Dette er avklart, logoen er til fri bruk, gratis, eneste reservasjon gikk på å få ha et innspill hvis sola endres vesentlig! Et rimelig ønske.

I løpet av ca 10 år som ordfører/varaordfører fikk jeg delta på mange reiselivsmesser og liknende arrangement. Alltid var det positiv oppmerksomhet for sola og logoen, og mange ønsket at de hadde noe tilsvarende! Dette er for verdifullt til at nye koster skal finne på noe nytt.

Per Asphaug