«Oppdal kommune er blitt et underlig reir.»

«Slik går det når bukkene passer havresekken (og pengesekken) enten det er et aksjeselskap eller en enhet med både mange skjulte interesser og habilitetsmangel. Det skriver tidligere rådmann og kommunestyrerepresentant Sigmund Fostad i kjølvannet av kommunens ulovlige avtaler med Nasjonalparken Næringshage.

Sigmund Fostad satt i kommunestyret for Frp i forrige kommunestyreperiode.  Foto: Arkiv

Meninger

Hvordan er det mulig?

Oppdal kommune er blitt et underlig reir. Det er ikke lenger så enkelt å finne ut hva som er i reiret, og avklaringer tar meget lang tid – særlig for noe og noen. Etter lang tid med mange ”enheter” er det dessverre ikke ett reir lenger, men mange. I noen har nok gjøken vært på ferde.

I siste OPP har vi fått en liten flik av uhumske forhold på bordet etter at en controller har dristet seg ut av ”Trollheimen” med spørsmål. Svarene er ikke nådige så langt det er stilt spørsmål. Men hva med de spørsmålene som ikke er stilt? Hva kan det komme av at kommunedirektøren bruker et aksjeselskap som sin saksbehandler uten å reflektere over inhabilitet, interessekonflikter, skjulte agendaer, og manglende åpenhet? Det er uhørt!

En ting er at hele engasjementet av aksjeselskapet til kommunale oppgaver er foretatt på ulovlig vis. Det forbauser ikke når en i årevis har erfart hvor lite gjeldende regler og rettssikkerhet til tider har betydd i kommuneforvaltningen. Men mangelen på prinsipielle holdninger både til åpenhet og skikkelighet, er mye verre, og har langt mere vidtrekkende følger for oss som må leve og virke med prosessvillige kommuneadvokater som eneste ”trøst”.

Åpenhet betyr at alle relevante elementer skal opp på bordet ved avgjørelser, ikke bare de opplysninger som passer en lyssky saksbehandling!

Men slik går det når ordfører, formannskap og kommunestyre helst ser at bl.a. kommunens næringspolitikk overlates til et annet reir, der bukkene passer havresekken (og pengesekken) enten i et aksjeselskap eller i en enhet med både mange skjulte interesser og habilitetsmangel!

Slik toer de sine hender de som egentlig skulle stå ansvarlige. I praksis henviser de regelmessig bare til ”vi må ha tillit til kommunedirektøren” eller andre underlige unnskyldninger hver gang det stilles relevante spørsmål. Når har de folkevalgte tenkt å tenke selv? Nå kan opprettingen starte, men er det mannskap til å stå for det?

Sigmund Fostad