Flere skal fullføre videregående opplæring

Høyre vil ha et løft i kvaliteten på yrkesfagene og innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag i ungdomsskolen.

Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg  Foto: Foto: PRIVAT

Meninger

Høyre gir syv løfter til deg og en plan for hvor Norge skal være i 2025.

Løftene er skoleløftet, jobbløftet, helseløftet, klimaløftet, frihetsløftet, trygghetsløftet og inkluderingsløftet.

Her er noen tanker rundt skoleløftet:

Det har blitt stadig vanskeligere å klare seg i arbeidsmarkedet uten fullført videregående skole. Andelen unge i alderen 20–29 år med bare grunnskole som verken var i jobb eller utdanning har økt med 10 % fra 2008 til 2017.

Selv om flere søker seg til yrkesfag, ser vi også at frafallet er langt høyere her enn på studieforberedende. Norge trenger flere fagarbeidere i fremtiden, og derfor trenger vi et løft i kvaliteten på yrkesfagene.

Å fullføre videregående skole gir ungdom og voksne frihet til å velge sin videre vei i livet. Hvis flere fullfører videregående opplæring, betyr det at flere kan stille på samme startstrek, med like muligheter til å skape seg gode liv. Derfor er det et mål for Høyre at ni av ti skal fullføre videregående skole innen 2030. I 2025 skal vi være halvveis til målet, da skal 5000 flere fullføre videregående opplæring hvert år.

For å nå målet vil vi bl.a gjennomføre en ungdomsskolereform med blant annet obligatorisk yrkesfaglig valgfag og mer praktisk tilnærming i fagene matematikk, norsk og engelsk.

Vi vil fjerne tidsbegrensningen for rett til opplæring frem til fullført videregående skole og innføre retten til å ta et nytt fagbrev.

Og Høyre vil styrke yrkesfagsundervisningen gjennom et utstyrsløft med blant annet mobile utstyrsbusser og mer praksisnær undervisning gjennom tett samarbeid med lokalt næringsliv. Samt ha som mål at alle som underviser på yrkesfag på videregående skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning.

Ingvill Dalseg, fylkespolitiker og stortingskandidat (H)

Henrik Kierulf, fylkespolitiker (H)