Innovative løsninger skapes i Oppdal – selges til verden

Innovative løsninger skapes i distriktet og bidrar til arbeidsplasser som gir store ringvirkninger, skriver tre imponerte Høyre-politikere etter besøket hos oppdalsbedriften Elotec sist uke.

Høyres tre politikere sammen med ledelsen i Elotec under besøket sist uke.  Foto: Høyre

Meninger

Landbruksteknologi er et raskt voksende marked ute i verden og Norge har store muligheter for å ta en posisjon. Vi i Høyre besøkte sist uke Elotec, dette besøket var virkelig til inspirasjon.

Elotec har lyktes med blant annet å gjøre det sikrere og enklere for bonden. De tar teknologien ut av Norge til Europa og resten av verden. Dette er et godt eksempel på at innovative løsninger skapes i distriktet og bidrar til arbeidsplasser som gir store ringvirkninger.

Etablerte norske agritech-bedrifter har store og gode muligheter for eksport. Bedriftene må skaleres opp, og flere må tørre å satse på et internasjonalt marked slik som Elotec gjør.

Vi har satt oss som målsetning at agritech-næringen skal doble eksporten innen 2030. Agritech-næringen har et enormt potensial for vekst på verdensbasis. Norge skal ta en god bit av denne kaken.

Høyre har i sommer lansert en plan for hvordan Norge kan øke sin eksport av innovative løsninger i landbruket. Elotec er i så måte en mønster-bedrift som har skapt innovative løsninger for landbruket i inn og utland. Vi er ordentlig imponerte over hvordan de jobber og vi skal gjøre alt vi kan for at slike bedrifter skal lykkes.

Dette er Høyres fem satsinger for flere arbeidsplasser og økt eksport innen landbruksteknologi:

  • Fortsette satsingen på næringsrettet forskning og utvikling (FOU)
  • Etablere en ny og forbedret ordning for ansattopsjoner i oppstart- og vekstselskaper
  • Utarbeide en egen strategi for eksport av agritech i regi av Eksportstrategirådet
  • Etablere et katapultsenter for landbruksteknologi
  • Etablering av pilot-L (pilot landbruk) som skal gi støtte til nye produkter for oppskalering og kommersialisering her hjemme, for så å kunne nå ut til nye markeder internasjonalt

Guro Angell Gimse, landbrukspolitisk talsperson næringskomiteen (H)

Margun Ebbesen, fraksjonsleder næringskomiteen (H)

Ingvill Dalseg, fylkespolitiker og stortingskandidat (H)