– Vi har tilstrekkelig bevis for at jerv og lam går dårlig sammen

"Vi mener at det skjønnet som utøves i denne saken er dårlig rovdyr- og miljøforvaltning, og at det er slike hendelser som gjør at konfliktnivået øker istedenfor avtar." Mener Sps stortingskandidat og oppdalsordfører Geir Arild Espenes i dette debattinnlegget.
Meninger

Den 13. juli opplevde en av sauebøndene her i Oppdal det som får en sauebonde til å føle seg helt hjelpeløs. To jervevalper lå og gnagde på et av lammene hans. Lammet var drept av jervetispa med et nakkebitt, som er typisk for jerven. Dette skjedde i et område som er prioritert beiteområde for sau, og lenge etter at bestandsmålet for jerveynglinger i denne sonen (sone 6) var oppfylt.

Det må ha vært sauebondens første tanke å straks felle de to jervevalpene. Skadebeviset lå der, og de som kjenner til jerv, vet at neste fase blir mye verre. Men sauebonden er en lovlydig mann, og han tok kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag og bad om fellingstillatelse. Statsforvalteren meldte tilbake at søknaden måtte komme fra kommunalt hold. Derfor ble det fra Oppdal kommune søkt om tillatelse om felling av tre jerv, to valper og jervetispa, den 15. juli.

Statsforvalteren kunne ikke gi fellingstillatelse, men ba om at man ventet til etter 1. august. Da var nemlig jervevalpene store nok til å klare seg sjøl. Oppdal kommune sendte klage på vedtaket og fikk svar 27. juli: Vedtaket om å ikke gi fellingstillatelse opprettholdes. I sitt svar går statsforvalteren langt i å gi Oppdal kommune og sauebonden medhold i argumentene for felling:

«Områdets betydning som beitemark, skadepotensialet og muligheten til å iverksette skadeforebyggende tiltak og hensynet til tydelig soneforvaltning tilsa at søknaden skulle innvilges.»

Allikevel veier jervevalpenes evne til å klare seg sjøl tyngre enn muligheten for at lam blir skadet og lemlestet, i et beiteprioritert område. Dette er vanskelig for oss å forstå.

I tiden etter 13. juli rapporteres det at stadig flere sauer i området observeres uten lam, og det er også funnet kadaver av sau som er felt av jerv. Dette er tragisk for sauebøndene. Det er også tragisk for vår forståelse av hvordan beiteområder og rovviltsoner skal forvaltes.Hva blir følgene videre? Jervevalper trenger trening før de blir effektive jegere. Resultatet kan bli at lemlestede lam må gå rundt med store lidelser før de til slutt dør. Jerven må ha mange bytter før den er ferdig opptrent.

Hva betyr så dette i et rovviltforliks-perpektiv? Bestandsmålet for jerveynglinger, som er ti, er for lengst oppfylt i vårt område – dette var muligens den 18. ynglingen. Likevel gir ikke Statsforvalteren fellingstillatelse for valpene. Isteden blir det valpene som får fellingstillatelse, eller skal vi heller si lemlestelsestillatelse, for lam i et beiteprioritert område.

Vi er klar over at vi i dag er kommet til 3. august, og at vi nå kan søke fellingstillatelse igjen og sannsynligvis få det. Dette tilfellet tas opp her av prinsipielle grunner. Vi mener at det skjønnet som utøves i denne saken er dårlig rovdyr- og miljøforvaltning, og at det er slike hendelser som gjør at konfliktnivået øker istedenfor avtar. Her lå alt til rette for å gjennomføre en ryddig og rask prosess. Av ulike grunner fattes ikke et vedtak om felling, men alt skyves ut i det uvisse. Slike tilstander vil vi i Senterpartiet ha en slutt på.

Rovdyrforliket må følges. Vi skal ha en rovdyrforvaltning som gjør det mulig å drive med bærekraftig beitenæring i landet vårt.


Geir Arild Espnes

Ordfører i Oppdal og

4. kandidat på stortingslista for Senterpartiet Trøndelag Sør