På høy tid at Bane NOR våkner 

Bane NOR har om sider våknet og vedtatt handlingsplaner for å redusere antall påkjørte dyr, men etaten tar fortsatt ikke ansvar for å bygge nye gjerder over lengre strekninger, påpekes det i ukens leder.

Tilstandskontrollør i Spordrift, Kåre Olav Botnan (t.v) lover bedre gjerder langs Dovrebanen for å hindre dyrepåkjørsler. Her ved jernbaneundergangen ved Myran, sammen med medarbeider Arild Rolstad.  Foto: Per Ole Aalberg

Så langt er det ikke registrert drepte dyr, men det er nok mer snakk om tilfeldigheter og flaks enn en styrt utvikling.

Per Ole Aalberg, redaksjonssjef
Meninger

Med sommeren kommer ofte meldingene om beitedyr som forviller seg inn på jernbanesporet. Så langt er det ikke registrert drepte dyr, men det er nok mer snakk om tilfeldigheter og flaks enn en styrt utvikling.