En skandale om politikerne setter seg i baksetet

«Det er en skandale om politikerne setter seg i baksetet i skiløypesaken i kommunestyret den 24. juni». Det mener Oppdal hytteforum om torsdagens veivalg om skiløypenettet i Oppdal framover.

Dale Maskin preparerer stamløypenettet i Oppdal.   Foto: Arnt Erik Dale

Meninger

Kommunedirektøren er tydelig i sin innstilling: «Det er ikke mulig å oppnå frivillige avtaler med grunneierne for skiløyper, hverken på kort eller lang sikt». Det er godt dokumentert i rapporten vedlagt saksfremlegget. Konflikten i Gjevilvassdalen sprer seg i kommunen og vil forplante seg i hele løypenettet.

Stamløypenettet i hele Oppdal kommune er i ferd med å lide under samme uforutsigbarhet som Gjevilvassdalen har hatt lenge. Gjevilvasshytta og Gjevilvassdalen er Oppdal kommunes viktigste merkevare og må sikres med skiløype, men det er umulig med frivillige avtaler.

Kommunedirektøren påpeker også at grunneierne bruker sine løypeavtaler som forhandlingskort/ trussel for å oppnå gjennomslag i andre saker de har til behandling i kommuneadministrasjonen. «Frivillige avtaler gir en stor uforutsigbarhet, og det kan variere nærmest fra uke til uke hvor kommunen har anledning til å legge skiløyper», sitat kommunedirektøren.

Oppdal Hytteforum mener at forutsigbarhet når det gjelder skiløyper i store deler av Oppdal lenge har vært under enhver kritikk. Hyttefolket har gang på gang signalisert at stamløypenettet er vår viktigste prioritet i hyttelivet. Vi mener at denne uforutsigbarheten ikke bare truer vår hytteidyll, den setter Oppdal som vinterdestinasjon i fare. Oppdal er avhengig av hyttefolket og turistnæringa er kommunens viktigste inntektskilde. Stamløypenettet er viktigste innsatsfaktor dersom omdømmet som vintersportssted skal bevares!

Politikerne skal behandle kommunedirektørens saksframlegg og velge mellom:

1. Sette seg i førersetet og starte arbeidet med regulering:

a. I Gjevilvassdalen – vurdere alle mulige trasevalg for regulering

b. I Stølen – Fjellskolen – Vora

c. På sikt også sikre stamløypenettet i hele kommunen med regulering

2. Sette seg i baksetet og overlate alt strategisk arbeid med stamløypenettet til andre aktører enn kommunen. Oppdal kommune må fortsatt bidra økonomisk til løypepreparering.

Kommunedirektøren er tydelig i sitt framlegg: Dagens praksis blir ikke videreført! Frivillige avtaler er fånyttes og uaktuelt å forvalte for kommuneadministrasjonen. Dersom politikerne velger å sette seg i baksetet vil det medføre at kommunen kun forholder seg til løypenettet i form av økonomiske tilskudd.

Politikere, dere er nå advart! Oppdal Hytteforum mener det er en skandale dersom politikerne i Midt-Norges største vintersportsdestinasjon setter seg i baksetet og overlater sin viktigste næring til strategiske tilfeldigheter. Vi forventer en videreutvikling av vinterdestinasjonen Oppdal og ikke en nedskalering av tilbudene. Styret i OHF mener at kommunen og politikerne har et stort ansvar i å lytte til hyttefolkets interesser!

Oppdal Hytteforum er kampklare! Vi opplever en betydelig økning i vår medlemsmasse i kjølvannet av skliløypekonflikten. Hyttefolket er frustrerte over politikernes manglende fokus på å ivareta sine fritidsbeboere i denne og flere saker. Vi er klare til å aksjonere på måter som Oppdal absolutt ikke er tjent med!

Meld deg inn i Oppdal Hytteforum Oppdal Hytteforum vil ta tak i denne og flere andre saker som er viktige for hytteeierne i Oppdal. Ønsker du å bli med å støtte saken og forumet? Meld deg inn: https://oppdalhytteforum.no

Styret i Oppdal Hytteforum

Lars Sevaldsen – leder, Eivind Alstad – nestleder, Therese Mjøen, Jan Roar Pleym, Jakob Hæhre Krogsrud og Jan André Furnes