Det er bonden som tar regninga. Det er ufattelig urettferdig.

Stian Tufte og de andre lederne i bondeorganisasjonene i Oppdal og Rennebu har sendt et felles brev til Næringskomiteen på Stortinget i etterkant av vårens Bondeopprør.

Stian Tufte foran Stortinget i forbindelse med det store bondeopprøret i vår. 

Meninger

Til medlemmene av Næringskomiteen

Etter bruddet med staten i årets forhandlinger ønsker vi å dele våre viktigste budskap fra landbruket i Oppdal og Rennebu. Vi blir svært takknemlig hvis du som medlem i næringskomiteen kan legge frem disse kampsakene fra talerstolen på Stortinget på vegne av oss bøndene i fjellregionen i Trøndelag.

· Landbrukspolitikken har i mange år vært virkelighetsfjern i forhold til hvor kostnadskrevende og arbeidsintensivt det er å drive landbruk i Norge. Et årsverk i Norge er basert på 1950 timer. 4000 timer er ikke uvanlig for bønder med husdyr, og lønna for veldig mange er under 100 kr pr time, uavhengig av størrelsen på produksjonen. Det er uanstendig og urettferdig.

· Prisen for produktene til bonden har stått stille i veldig mange år samtidig som at kostnadene har steget kraftig. Dagligvarekjedene skryter av at de gjør Norge billigere og forbrukerne bruker nå rekordlave 12% av inntekta på mat, men det er bonden som tar regninga. Det er ufattelig urettferdig. Våre politikere må sørge for at dagligvarebransjen og forbrukerne tar større del av kostnadene ved at bonden får bedre betalt for produktene sine.

· Stortinget har vedtatt at norske bønder skal sammenlignes med vilkårene for ordinære arbeidstakere. Avløsertilskuddet har maks ramme på 90.000 kr pr. år som gir ca. 40 fridager i året. Vanlige arbeidstakere har over 130 fridager i året. Til ettertanke: Avløsertilskuddet måtte ha vært over 300.000 kroner for å matche fritiden til vanlige arbeidstakere.

· I dag er maksimal dagsats for dekning av utgifter til avløser i fødselspermisjon 1670 kr, og reell utgift er minst 2000 kroner. Kvinnelige bønder må derfor selv ta fjøset flere dager pr. mnd. i permisjonstiden fordi pengene fra staten ikke dekker utgiftene. Dette er en skammelig behandling av kvinnelige bønder, skadelig for rekrutteringen, og nok et eksempel på at bønder ikke er en del av velferdsstaten.

· Produksjon av mat i vårt ulendte og værbitte land er ikke konkurransedyktig på kostnader eller inntjening mot industrialisert landbruk i andre paddeflate land. Tollvernet må beskyttes og i dag er det farlige smutthull uten toll på bearbeida matvarer som yoghurt og bakevarer. Dette tjener dagligvarekjedene rått på og norske bønder taper inntekt.

· Det er ikke lenger en selvfølge for neste generasjon å ta over familiegården. Med dagens respektløst dårlige økonomiske vilkår blir kontrasten til et vanlig arbeids- og fritidsliv for stor. Fremtidige generasjoner må få trua på levedyktigheten til landbruket igjen!

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Stian Tufte, leder Rennebu Bondelag

Anne Line Killingtveit, leder Oppdal Bondelag

Kenneth Jamtseter, leder Lønset Bondelag

Steinar Vatne, leder Rennebu Bonde- og småbrukarlag

Ola Krokann, leder Oppdal Bonde- og småbrukarlag

Sveinung Eithun, leder Rennebu Sau og geit

Ola Husa Risan, leder Oppdal Sau og geit