Prissjokket som kan tvinge fram miljøendringer

Kanskje er det et prissjokk på trevarer vi trenger for å få mer gjenbruk og mindre forbruk av materialer i hytte- og husbygging.

Marius Mjøen hos Olav Solberg AS henter materialer hos Zana Ali på Bygger'n. – Jeg merker at det er lang ventetid på enkelte prosjekter, og prisen har både to og tredoblet seg, sier Mjøen.  Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Meninger

Prisen på trevirke går rett til værs og det får store følger både for deg og meg - og samfunnet rundt oss. For oss hobbysnekkere og koronaoppussere betyr dobbelt så dyre terassebord at vi enten utsetter oppussingen til neste år og håper på prisnedgang, eller vi svelger prisøkningen og betaler det som herligheten koster.