Overraskende at SP sager over greina de selv sitter på

Det er ikke tid for å bremse opp og stikke kjepper i hjulene, mener Høyre om at Senterpartiet i samarbeid med andre partier vil stoppe hytteutbygginger i Oppdal.
Meninger

Oppdals politiske ledelse har meddelte at det er «nye regler som gjelder». Senterpartiet vil overraskende nok stoppe hytteutbygging i distriktet. Noe partiet med venner, altså MDG, Venstre og SV har befestet med vedtak i kommunestyret og nå sist i hovedutvalg for bygg- og arealplansaker.

Denne gangen gjelder saken detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre. Helt i tråd med arealplanen søkes realisering av hyttefelt. Og utenfor utvalgets primære mandat avslås hele planen av miljøfaglige hensyn.

Det er viktig for den som skal selge tomter, for utbygger og for kjøpere, at regler og bestemmelser er forutsigbare og tydelige. Reglene har Oppdal kommune i en arealplan, som kommunestyret har vedtatt, etter en omfattende prosess. Arealplanen sier noe om hvilke områder og areal som kan brukes, hva som kan bygges og hva som skal bevares.

Arealplanen er ikke bare regler, den er faktisk rettslig bindende for arealbruken i et område. Forutsigbart vil du nok tenke! Men nei, vårt politiske utvalg for bygg- og plansaker ser ikke ut til å tenke det, de velger gang på gang å ta ut tomter og avvise utbygging.

Vi har et utvalg for bygg- og arealsaker som ikke følger vedtatte planer, arealplanen vedtatt av kommunestyret selv. Vel vitende at utvalget har delegert myndighet fra kommunestyret til å gjøre denne jobben. Men så klarer jo heller ikke Senterpartiet med venner, i kommunestyret å følge planer som kommunestyret selv har vedtatt. Noe de fint kan motbevise på torsdag når reguleringsplanen for Gorsetgrenda kommer til behandling.

For god ordens skyld skal vi presisere at det alltid er rom for å prioritere beiteområde, dyr eller planter fremfor utbygging. Men vi blir redde når det fra talerstolen i kommunestyret loves mindre utbygging av hytter og omkamper på vedtatt arealplan.

Det er viktigere enn noen gang, at Oppdal har en tydelig og forutsigbar næringspolitikk. Det er tid for motkonjukturpolitikk, ikke tid for å bremse opp og stikke kjepper i hjulene.

Hytteutbygging er en av de viktigste motkrefter til avfolking og gjengroing i distriktene – to av Norges største samfunnsutfordringer; aspekter som er viktige i den helhetlige politikkutvikling. Bærekraftig bruk av naturen betyr ikke å stoppe all bruk av naturen – men balansert bruk med fokus på helhetlig samfunnsutvikling. Byggenæringen i Oppdal og Rennebu har i flere år arbeidet mot en miljøvennlig og bærekraftig bygging av hytter. Vi har selv besøkt Lundhytta AS og Norrøn Laft som begge er meget bevisste og fremoverlente hva gjelder miljøtiltak og bærekraftig satsning.

Hva ville Oppdal vært uten fritidsbebyggelsen? Åpenbart ikke en distriktskommune på handelstoppen! Inntekter som 145 mill. i varehandel, 300 millioner til bygg- og anleggsbransjen og 220 millioner til overnatting, servering og opplevelser er inntekter Oppdal ikke bare kan «omstille» seg fra.

Nå er tiden for å skape mer, få alle folk i arbeid og stimulere til bærekraftig utvikling.


Oppdal Høyre ved Ingvill Dalseg, Olav Martin Mellemsæter, Ketil Jacobsen og Thorvald Storli