Det trengs fornuft og sunt vett også

Når det gjelder Regjeringen Solbergs innsats de siste åtte årene er det særlig to faktorer som har imponert, skriver Kari Hage i Oppdal Høyre i dette innlegget.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Meninger

Nå på forsommeren 2021 er landet rammet av streik i kommunene og bondeopprør. En ser også klar framgang for rødgrønt regjeringsalternativ.

I sum sier disse faktorene noe om stor misnøye med Regjeringen Solberg - og det kan se ut som en nå er lei av "å subsidiere rikinger". Nå er det vanlige folk sin tur.

Å holde lønns- og prisvekst nede er ledd i Regjeringens plan og ønske for at Norge tilpasser seg verden utenfor - noe som foraktelig kalles for globalisering. Og globalisering er det motsatte av rødgrønn oppfatning om at norsker best. En svært norsk og svært usympatisk oppfatning.

Jeg mener at Regjeringen Solberg har innfridd på sine løfter om at vi i Norge skal være enten under utdanning eller i jobb. At befolkningen i Norge arbeider er et helt nødvendig bidrag for at samfunnet skal fungere og skal fundamentet i samfunnet være at den enkelte av oss arbeider må arbeid ha stor plass også i våre personlige liv.

Det et ingenting galt med gode velferdsordninger - men det er feil at velferdsordninger er hovedsak i diskusjoner om hvordan vi skaper et godt samfunn. Dette hovedfokuset må være skole, utdanning og arbeid.

Når det gjelder Regjeringen Solbergs innsats de siste åtte årene er det særlig to faktorer som har imponert. Den ene er Bent Høies modige og sterke ryggrad i spørsmålet om innkjøp og anvendelse av medisiner i livsforlengende hensikt. Å se at skyhøye priser på medisiner er medisinprodusenters omfangsrike sugerør i norsk statskasse uten å oppnå varige resultater og samtidig stå imot følelsesladete medieoppslag om mennesker i fortvilet livssituasjon anført av medfølende leger krever styrke.

Den samme styrken ble oppvist da det ble innført begrensninger i støtten til briller for barn. En ting er norske skattebetaleres vilje til å støtte briller til barn som trenger det. Noe annet er å gi en yrkesgruppe fri tilgang til statskassen med faglige og kvalitative begrunnelser som ingen kan motsi - og som også er god forretning. Regjeringen Solberg har i disse sammenhengene vist at samfunnet kan ikke styres av fagforskning og media. Det trengs fornuft og sunt vett også.

Som en slags prikk over i-en, eller rosin i pølsa om man vil, er Regjeringens forslag til rusreform. Det har fått bre seg en oppfatning om at rusreformen innebærer legalisering av rusmidler som nå er ulovlig. Dette er ikke riktig. Men lovbruddet er flyttet til leddet bak brukeren, altså tilvirknings- , distribusjons - og salgsaktører. Med rusreformen blir den enkelte som blir tatt ruset eller med en brukerdose på seg ivaretatt med hjelp og ikke straff. Et langt steg i retning av et mer humant samfunn. Og ikke minst vil en rusreform bety oppgradering av menneskeverd for mennesker rammet av tungt rusmisbruk.

Alt i alt leverer Regjeringen Solberg på aktiv og oppdatert samfunnsinnsats. Skole, arbeid og humant fokus for alle er gode saker å vinne et valg på og helt fantastisk gode saker å tape et valg på.

Kari Hage, Oppdal Høyre