Ny Ferrari eller brukt Toyota?

Motorveiprosjektene er prosjekter fra en svunnen tid, mener MDGs Arne Rønning som mener vi heller bør satse på oppgradering av jernbanen og bedre lokalveier.

Åpning av E6 mellom Brumunddal og Moelv i fjor høst. Slike veier vil Miljøpartiet de grønne ikke ha.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Mine og mitt partis prioriteringer er altså økt satsing på bane, rassikring samt vedlikehold og opprustning av lokalveinettet og stans av de fleste motorveiprosjektene.

Meninger

Drøm og virkelighet er to forskjellige ting. Å realisere ønsketenkning eller prioritere bredt, er realiteten de fleste av oss står overfor i det daglige.

Politikerne i Oppdal er nå i gang med arbeidet for å få på plass handlingsplanen for 2022-2025. I den forbindelse var mange av oss tilstede da kommunedirektøren presenterte sitt forslag 11.mai.

Det er fristende i den forbindelse å flåsete foreslå at tilstedeværelse på denne presentasjonen, burde vært krav for å få internettforbindelse. Kunnskapen som ble formidlet om inntekter, utgifter, lovpålagte oppgaver og fremtidige utfordringer er kunnskap god å ha i bakhånd når synspunkter skal hevdes. Mange ser ikke sammenhengen når de ytrer seg i det offentlige rom som alle nå har tilgang til gjennom sosiale medier og kommentarfelt. Drømmene styrer tankegangen.

I det daglige ser vi lett forskjell på drøm og realitet. Om jeg, og mange med meg, hadde prioritert hardt nok, kunne vi kjøpt oss Ferrari. Ja til og med ny. De fleste av oss måtte imidlertid da ha prioritert bort det meste annet.

Akkurat slik er det også når det offentlige skal bevilge penger og vedta sine prioriteringer. Vi kan ikke få alt.

I vår har, i likhet med hver vår, vedlikeholdsetterslepet på kommunale og fylkeskommunale veier kommet i fokus. Nerskogsveien, Storlidalsveien og Gamle Kongeveg har vært i fokus hos brukere og forståsegpåere. Delvis med full rett.

Samtidig er det svært mange som ønsker at E6 skal bygges ut i stor stil, gjerne hele turen mellom Trondheim og Oslo. Selv om motorveier inn til byer som er med byvekstavtalene er et paradoks, og at forskning og empiri viser at motorveiene snarer svekker enn styrker distriktene. Da har jeg ikke engang nevnt de voldsomme arealendringene som følger utbyggingene, og som svært mange er enige om er en like stor trussel som klimaendringene for fremtidige generasjoner.

Siden jeg fikk førerkort for snart 50 år siden, har kjøretiden mellom Oppdal og Trondheim blitt redusert med 15 minutter. For dette betaler jeg nå 83 kr i bompenger i tillegg til det jeg har betalt over skatteseddelen. De få turene jeg kjører til Trondheim, har jeg det ikke travlere enn at jeg kan beregne meg et kvarter ekstra. Dessuten har jeg ikke mulighet til å tjene 83 kr på det kvarteret jeg sparer.

Hva med varetransporten? Den bør etter MDG sine prioriteringer i stor grad over på bane.

Mine og mitt partis prioriteringer er altså økt satsing på bane, rassikring samt vedlikehold og opprustning av lokalveinettet og stans av de fleste motorveiprosjektene.

Motorveiprosjektene er prosjekter fra en svunnen tid. Pengene vil vi omfordele til prioriteringene nevnt ovenfor. De aller fleste, både oppdalinger og fritidsoppdalinger, vil bli gladere for gode lokalveier og fornuftig oppgradering av hovedveiene.

Men dette klarer vi ikke lokalt. Inntektene er for små og de lovpålagte oppgavene for store. Vedlikeholdsetterslepet på lokalveiene vil bare øke med dagens politikk.

Derfor må vi si fra gjennom stemmeseddelen ved høstens stortingsvalg. MDG har viljen og evnen til å gjennomføre. Vi står oppreist om vi blir latterliggjort og ser gang på gang at det vi sier etterhvert blir adoptert av de andre partiene.

Får vi antydning til makt etter valget, tror jeg bestemt at lokalveiene for MDG i distriktene kan bli det gang- og sykkelveier er for MDG i byene.

Vi anerkjenner nemlig at privatbilen i overskuelig fremtid vil være det som binder lokalsamfunnene sammen.

Så får det heller være at jeg aldri kommer til å eie en Ferrari. Drømmen er der, men ikke sterk nok til at jeg vil ofre nesten alt annet.

Arne Rønning, MDG