Muligheter for alle innenfor arbeidslivet i Oppdal kommune?

Ingvill Dalseg (H) ber om svar på om politisk vedtak om nyansettelser i Oppdal kommune er fulgt opp.
Meninger

Vi mener at kommunen gjennom sin arbeidsgiverpolitikk skal bidra til å redusere utenforskap og fremme inkludering av innbyggere som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Dagens regjering har lenge pekt på vårt felles ansvar for dem som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Integreringsdugnaden som startet i 2018, peker på den felles innsatsen private og offentlige arbeidsgivere må ta for å få flere med nedsatt funksjonsevne og med hull i CV-en, inn i arbeidslivet. Staten har satt seg som mål at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

I tråd med dette fremmet Oppdal Høyre et forslag som fikk enstemmig tilslutning av kommunestyret, i forbindelse med behandling av budsjett for 2020.

«Kommunen ønsker å stimulere til at mennesker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, søker på utlyste jobber i kommunen, og målsetningen skal være at minst en slik søker skal innkalles til intervju ved alle ansettelser i Oppdal. Kommunen vil gjennom dette uttrykke et mål om at minst 5 % av alle nyansettelser i kommunen skal gå til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller har hull i CV-en»

Spørsmålet nå er hvordan kommunen og kommedirektøren har fulgt opp dette vedtaket? Hvor mange nyansatte i Oppdal kommunen, er innenfor gruppen med nedsatt funksjonsevne eller har «hull i CV-en» og hvor mange er innkalt til intervju?

Ingvill Dalseg (H)