Ikke tid for vingling, men tid for tydelig styring

Oppdal Høyre advarer mot å stoppe nye hytteprosjekt i siste liten - og lanserer flere tiltak for å få fart på Oppdal i dette debattinnlegget i forkant av at handlingsplanen for 2022-2025 skal behandles.

Ketil Jacobsen og Ingvill Dalseg i Oppdal Høyre.  Foto:

Meninger

NOU «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn» fastslår at sentralisering ikke er politisk bestemt, men en megatrend som krever aktiv politikk å motvirke. Fraflytting og mangel på arbeidskraft med relevant kompetanse er den største utfordringen for samfunnsutviklingen i distriktene. SSB’s framskrivinger viser at trenden er selvforsterkende.

Oppdal har jublet over 7000 innbyggere, flere ganger, men fakta er også at kommunen har lavere folketallsvekst enn landsgjennomsnittet og SSB’s framskrivninger er alarmerende.

Det er tid for motkonjukturpolitikk og dette må synliggjøres igjennom handlingsplaner og budsjett. Det er viktigere enn noen gang, at Oppdal har en tydelig og fremtidsrettet politikk.

Økt kompetanse

Høyre fikk vedtatt en opplæringsplan for lærlinger, med bl.a. krav til underleverandører om å ha lærlinger, samt økt antall lærlinger i egen virksomhet i handlingsplanen 2021- 2024. Lærlinger er et viktig bidrag i dagens tjenester og en nødvendig investering for morgendagens arbeidskraft. Er det nå slik at noen ønsker å gå tilbake på dette enstemmige vedtaket fra kommunestyret?

Redusere utgifter

Vi har foreslått i både budsjett og andre saker å avsette midler til festeavgiftssaker og utkjøp av festetomter. Innløsning av festeeiendommer er økonomisk risikoreduserende og økonomisk lønnsomt. Kjøp av eiendom styrker kommunens «formue» og stiller oss bedre økonomisk i årene som kommer.

Mindre lånegjeld og samarbeid med private

Er det en mulighet for at private aktører kan bistå kommunen med å nå våre mål? Må kommunen ta opp lån på 70 mill for å bygge en barnehage eller kan en privat aktør gjøre jobben for oss? Kommunedirektøren var tydelig på, i sin fremleggelse av handlingsplanen, at kommunen skal prioritere lovpålagte oppgaver fremover. Å eie eiendom og vedlikeholde bygg er ikke en lovpålagt kommunal oppgave - men det er faktisk et område hvor vi i Oppdal kommune ikke har lyktes så godt.

Kommunens fortrinn

Hytteutbygging er en av de viktigste motkrefter til avfolking og gjengroing i distriktene. Hva ville Oppdal vært uten fritidsbebyggelsen? Åpenbart ikke en distriktskommune på handelstoppen! Inntekter som 145 mill. i varehandel, 300 millioner til bygg og anleggsbransjen og 220 millioner til overnatting, servering og opplevelser er inntekter Oppdal ikke bare kan «omstille» seg fra. Vi må sikre en forutsigbar politikk for de næringene som gir store ringvirkninger i kommunen.

Vi vil heve en pekefinger til en praksis hvor utbyggere får stoppet sine planer om utbygging i Hovedutvalg for bygg og arealplansaker i syvende time, i prosjekter som allerede er godkjent i henhold til arealplan.

Er det en ny politikk som gjelder for utbygging i Oppdal, vennligst tydeliggjør denne slik at utbyggere ikke legger ned tid og kostnader i planer som ikke er realistisk å få gjennomført.

Det er tid for å skape mer, få folk i arbeid, omstille og stimulere. Nå kreves aktiv politikk og vilje til å styre Oppdal inn i fremtiden.

Oppdal Høyre ved Ingvill Dalseg, Olav Martin Mellemsæter og Ketil Jacobsen