Dette er utrolig dårlig planlegging og bør få konsekvenser

Statens Vegvesen tar ikke sitt ansvar på alvor, mener Odd Nyberg i dette debattinnlegget om tilstanden på Stavåbrua som blir enveiskjørt i sommer med manuell dirigering på grunn av skader.

Stavåbrua blir enveiskjørt i sommer og manuelt dirigert for å hindre flere tyngre kjøretøy på brua samtidig. 

Meninger

Prosjektleder Janne Venes ber om tålmodighet og forståelse for at det vil bli kaotiske tilstander i sommer. Statens Vegvesen viser her at etaten ikke tar sitt ansvar på alvor.

«Vi vet ikke tilstanden på brua, eller hvordan den kan repareres enda» Samtidig sier SVV at det er trygt å kjøre der. Hva skal vi tro? Dette er utrolig dårlig planlegging og bør få konsekvenser. La private ta over dette snarest.Sist jeg passerte brua ble vi bedt om å holde avstand også mellom personbiler. Disse veier en brøkdel av et fullastet vogntog, så hvor logisk er dette ? Hvordan kan SVV påstå at dette er trygt, samtidig som de ber om ekstra avstand mellom personbiler ? Og ikke vet hvilken tilstand brua er i ?

Sannsynligvis er det overdreven salting som har mye av skylden her. Vi så det tydeligst på rekkverket som rustet helt, og ble byttet for mange år siden. Dengang ble det montert rør for å lede overflatevannet/saltvannet vekk fra konstruksjonen. Når vi vet at betongkonstruksjoner ikke fungerer uten armering ble dette «løsningen» for å fortsette med den voldsomme saltingen. Selv tror jeg det er øverste del av brua med armering som er mest svekket, da saltlaken er størst her. Derfor ødelagt dekke i enden.

Bærende konstruksjoner er inntakt - ellers hadde den vært stengt.

Ved å reparere det som er ødelagt, ville nok brua fungert godt også denne sommeren. Problemet er at det ikke finnes kompetanse i SVV til å avgjøre dette. Den enkleste løsning er valgt tidligere, og velges fortsatt: Klattvise reperasjoner og ingen langsiktige løsninger - akkurat som tidligere veiutbygginger.

Takk og pris for at FrP etablerte Nye Veier !


Odd Nyberg