150 år siden fjellhage-gründeren ble født

22. mai er det 150 år siden grunnleggeren av Kongsvoll botaniske fjellhage ble født. Botaniker Thekla Resvolls forskning har fått fornyet aktualitet i klimakrisen, skriver Hans-Jacob Dahl.

Fjellhagen på Kongsvoll stasjon et av de første årene etter etableringen i 1924.  Foto: Foto: ukjent (Norsk jernbanemuseum)

Fjellhagen viser Theklas glede over å kunne formidle fjellfloraen til flere enn de som studerte den vitenskapelig. 

Hans-Jacob Dahl
Meninger

Thekla Resvoll – Norges første høyfjellsøkolog

Hun var den første kvinnen i Norge som tok en doktorgrad i botanikk. Hennes forskningsfelt var fjellplantene og hvordan de var tilpasset de krevende forholdene i fjellet. Studiene hun gjorde på Dovrefjell har med dagens klimaendringer fått fornyet aktualitet, det har også fjellhagen hun etablerte på Kongsvoll i 1924. 22. mai i år er det 150 år siden hun ble født.

Våren 1918 forsvarte Thekla Resvoll sin avhandling; Om planter som passer til kort og kold sommer. Helt fra sitt første besøk på Kongsvoll i 1901 hadde hun hatt en særlig interesse for fjellplantene og deres evne til å klare seg. Oppe i Knutshø, i fjellet som ligger bak Kongsvold fjeldstue studerte hun planter som vokser der snøen ligger lengst utover sommeren. Hvordan var disse plantene bygget og hvordan utviklet de seg for å klare å skyte knopp, blomstre og sette frø i løpet av den korte vekstsesongen de hadde i fjellet? Hennes arbeid var epokegjørende innen høyfjellsøkologien.

Thekla Resvoll med kort hår og kniv i beltet. Portrett fra omkring 1900. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling  Foto: Axel Leverin

Hvordan hadde Thekla Resvoll kommet i posisjon til å skrive en doktoravhandling? Hun var født i Vågå i 1871 og hadde en mor som var svært interessert i planter. Da Thekla var 7 år gammel flyttet familien til Kristiania og her tok Thekla artium i 1892. Året etter begynte hun sine studier, samtidig som hun var lærer ved Ragna Nielsens skole. En av Theklas elever her var Sigrid Undset, hun ble inspirert av den unge og dyktige botanikeren. I studietiden og senere mottok Thekla flere stipend og hadde studieopphold både i København, i München og på Java. Thekla Resvoll fullførte sine studier i 1899, og få år senere fikk hun stilling som amanuensis ved universitetet. Her forsket og underviste hun i over 30 år, og Thekla var en høyt aktet og godt likt lærer, av studenter og kolleger.

Thekla Resvoll var en usedvanlig kvinne med stor begavelse en sterk viljestyrke. Hun kjempet for å gi kvinner plass i samfunn og forskning. Hun var første formann i Kvindelige Studenters Klub, hun satt i hovedstyret for Norsk kvinnesaksforening, hun var med i ledelsen av Kvindestemmeretsforeningen. Da hun giftet seg i 1895 med Andreas Holmsen beholdt hun sitt etternavn, og hun var den første ansatte kvinne ved universitetet som beholdt sin stilling også etter at hun fikk barn. Slik hadde hun en klar retning i sitt engasjement, men det var ikke strid rundt Thekla, hun brukte sine gode menneskekunnskaper og sine diplomatiske evner. I 1923 ble hun som en av de første kvinnene innvalgt i Det Norske Vitenskaps-Akademiet.

Minnestein over Thekla Resvoll reist i 1953. Skåret i kleberstein av Per Haugen, treskjærerlærer ved Hjerleidske på Dovre.  Foto: Hans-Jacob Dahl

Kjærligheten Thekla Resvoll hadde til fjellfloraen, til Dovrefjell og Kongsvoll varte livet ut. I 1924 ble Theklas botaniske fjellhage på Kongsvoll åpnet. Hagen lå på området til Kongsvoll stasjon, og på den tiden stoppet togene så lenge at passasjerene kunne rekke en tur i hagen før de reiste videre. Fjellhagen viser Theklas glede over å kunne formidle fjellfloraen til flere enn de som studerte den vitenskapelig.

Rundt 1990 ble hagen flyttet nærmere Kongsvold fjeldstue, til et område som egner seg bedre for å kunne presentere fjellplantene. Universitetet i Oslo tok ansvaret for hagen i mange år. Senere ble ansvaret overtatt av universitetet i Trondheim, men i 2020 sa NTNU-Vitenskapsselskapet fra seg ansvaret. Nå er det etablert en venneforening og Theklas fjellhage – Kongsvoll botaniske fjellhage gjenåpnes den 18. juni. I hagen står fortsatt minnesteinen over Thekla Resvoll – en pioner innen fjellbotanikken – Norges første høyfjellsøkolog.

Hans-Jacob Dahl

Venneforeningen Kongsvoll botaniske fjellhage