Jeg er en motgangssupporter og føler det er litt tungt.

Ragnhild Løvseth Øverland fra Rennebu Krf er delegat på landsmøtet i partiet i helga - og innrømmer at det er litt tungt med meningsmålinger med partiet under sperregrensen.

Ragnhild Løvseth Øverland, Rennebu Krf.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Jeg er delegat til Krf sitt landsmøte i helga. Takk for tilliten. Jeg er en motgangssupporter og føler det er litt tungt. Partiet vårt vaker rundt sperregrensa. Det er Stortingsvalg om 5 måneder, vi er bittesmå i en regjering som styrer på åttende året, og vi opplever at partier i opposisjon gjør det så mye bedre enn oss på meningsmålinger.

Så hvorfor bytter jeg ikke parti? Det er ikke partiet jeg i bunn og grunn kjemper for. Det er ikke partiet som sådan som er i kraftig motgang. Det er menneskeverdet. De fleste partiene har dette begrepet i programmet sitt og følger sin overbevisning for å praktisere politikk deretter. Vi i Krf tror ikke om oss selv at vi er de eneste og beste på dette, men vi trengs. Vi har menneskets ukrenkelige verdi som selve utgangspunktet for alle andre standpunkt. Men fordi vi er så små, så kommer forhandlinger, lojalitet og bindinger ofte i veien for det vi egentlig ønsker å få til. Jeg er enig; det er svært ubehagelig, og kan oppfattes som feigt og lite troverdig. Hjelp oss derfor å bli større, slik at vi blir et synlig og aktivt kristendemokratisk parti på Stortinget også i neste periode.

I programmet vårt, “Ansvar for hverandre!” som skal vedtas i helga, står det:

“Retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter, og er nedfelt i grunnloven. KrF vil arbeide for en mest mulig inkluderende forståelse av retten til liv i lovverk og praktisk politikk. Den mest alvorlige formen for diskriminering er når noen nektes sin rett til liv på bakgrunn av hvem de er, og hva slags egenskaper og funksjonsevne der har. (....) Hvordan kan vi samarbeide om det alle er enige om – å redusere antallet aborter og legge til rette for et samfunn der det er plass for alle, uansett egenskaper? KrF vil ikke la primærstandpunkter stå i veien for et bredt politisk samarbeid og dialog om disse spørsmålene.“

Vår førstekandidat til Stortingsvalget er Øyvind Håbrekke, opprinnelig fra Lysøysund i Bjugn. Han er en dyktig brobygger. Det trengs slike på Stortinget. Du er kanskje ikke enig i alt Krf står for, men kan verden bli noe annet enn bedre med mennesker som kjemper for menneskets verdi nasjonalt og internasjonalt? Øyvind har stor kunnskap, lang fartstid og et godt nettverk i det politiske miljøet. Øyvind er en av de som kan utgjøre en forskjell og få til mye sammen med andre.

Så kan det vel heller ikke skade at Krf og Øyvind i tillegg er svært opptatt av, og har gode innspill omkring primærnæringene, distriktene, naturforvaltning, og til å finne nye løsninger for klimaet. Trønderbenken på Stortinget trenger Øyvind og Krf. Denne benken har i dag plass til ti. Jeg anbefaler derfor at Øyvind Håbrekke får være en av dem som tar plass der.

Gi din stemme i september, og ikke glem at motgangssupporteren er den aller viktigste for laget.

Ragnhild Løvseth Øverland, Rennebu Krf