En ordfører for alle eller en partikanin i valgkamp?

Også Oppdal Høyre reagerer på oppdalsordførerens uttalelser på NRK om helseutgiftene kommunen får på fritidsinnbyggere.

Ingvill Dalseg og Oppdal Høyre er kritisk til ordfører Geir Arild Espnes sine uttalelser til NRK om finansiering av helsetjenester for fritidsinnbyggere.  Foto: Per Ole Aalberg

Meninger

Det har kommet noen negative tilbakemeldinger rundt ordfører Espnes sine uttalelser, om statlig finansiering av helseutgifter for fritidsbeboere i Oppdal.

Slik Mari Elin Øksendal også skrev i sitt innlegg «Sutrete ordførere i hyttekommuner». Det som oppfattes uheldig, er nok Espnes skråsikre uttalelse på vegne av Oppdal kommune, om at staten må ta regningen for utgifter til tjenester i kommunen. Dette i lys av at saken ikke er politisk forankret i kommunen og uttalelse til høringen ikke er sendt.Det som kanskje er like viktig er hvilken følelse våre fritidsinnbyggere får, når ordføreren står frem slik han gjorde. Flere har uttalt at de føler seg som en økonomisk byrde, når de faktisk betaler en god del til kommunen. Og vi vet alle hvor stor betydning hyttefolket har for handelsstanden og byggenæringen i Oppdal.

Spørsmålet er – hva sier bunnlinja faktisk?

Bygdas ordfører er ordfører for alle innbyggere, fritidsinnbyggere og alle politiske partier. Ordførerrollen er å være en samlende person og vår representant utad, arbeide for bygdas beste og fronte vedtatt politikk.

Da er det noe søkt når Espnes forsøker å slå politisk mynt for sitt kandidatur som stortingskandidat og senterpartipolitiker, i en reportasje hvor han representerer Oppdal kommune.

Oppdal Høyre