Er det så vanskelig med penger på bok?

Høyre og KrF vil la 50 millioner fra Everkssalget gro i et fond for at kommunen senere skal innløse dyre festeavtaler.

Morten Olsen.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

I 2019 vedtok kommunestyret å selge 50,1% av aksjene i Oppdal E- verk AS for salgssummen, kr. 68.303.000.

Pengene har stått på bankkonto siden salget. 68 millioner kroner har stått på bankkonto i 21 måneder! Vi kjenner alle bankrentene og må innse at pengenes verdi nesten er mindre i dag enn da de ble satt inn på konto.

Torsdag behandlet kommunestyret igjen en sak om hvordan pengene skal brukes. Krf og Høyre foreslo å investere 50 millioner av beløpet i lavrisikofond eller aksjer, et såkalt «Fond for festetomter». Flere fond på Oslo Børs har de siste to årene operert med 3-10% avkastning. Pengene har altså stort potensiale for å øke en god del, dersom vi aktivt forvalter dem.Hvorfor øremerke pengene til utkjøp av festetomter?

1. Det er utført og antatt kostnad til innløsning av festeeiendommer i Oppdal, av Norion Næringsmegling AS (2018) til i underkant av 100 mill. kr. Oppdal kommune har altså store utgifter i festetomter årlig og utgiftene er potensielt økende i årene fremover.

2. I et langsiktig perspektiv vil innløsning av festeeiendommer både være økonomisk risikoreduserende og økonomisk lønnsomt for Oppdal kommune. I tillegg ivaretas formuesbevaringsprinsippet da det investeres i fast eiendom.

I kommunestyremøte i går uttrykte både Ap og SP bekymringer rundt at 50 millioner i «Fond for festetomter», sendte et signal til eiere av tomter, om økte salgssummer.

Nei, Ap og SP! Vi i Høyre og Krf har ingen vanskeligheter med å spare penger. Tvert i mot ser vi bare fordeler med at pengene får stå mange år i fond og vokse, inntil gode avtaler kan inngås. Avgjørende er at den dagen Oppdal kommune har behov for penger til innløsning av festetomter, så er pengene der.

Det som også er viktig er at pengene ikke blir brukt til alle mulig løpende formål – men forvaltes etter strenge prinsipper, har mulighet for å øke og at tiltak som reduserer årlige utgifter og gir økte verdier prioriteres.

Krf og Høyre er opptatt av at pengene våre skal forvaltes på en langsiktig måte og at verdier sikres for fremtidige generasjoner i Oppdal kommune. Inntil da kan de stå i fond og vokse.


Oppdal Høyre, Ingvill Dalseg

Oppdal Krf, Morten Olsen