Folk på flyttefot

  Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Meninger

OPP og hundre andre norske lokalaviser samarbeider med NRK og Senter for undersøkende journalistikk om serien Folkevandringa. Den setter et viktig søkelys på den langsomme endringen av Norge - og hva som blir konsekvensene når ungdommen rømmer bygda for å studere i byen. Det har ungdom alltid gjort, og hjemkommunen vil gjerne ha de tilbake. Men uten relevante jobber er det gjerne dødfødt, bygdepatriotisme betaler ikke studielånet.