Er miljøgevinsten med gangveier negativ?

Det er vanskelig å forstå at det er bærekraftig å stadig kjøre i en labyrint for å komme fra A til B, mener Odd Nyberg og stiller spørsmål ved miljøgevinsten av satsing på gang- og sykkelveier.

  Foto: Bjørn Andreassen

Meninger

Flertallet av Norges politikere ønsker nok mindre bilkjøring i byer og bygder. Det bygges derfor stadig flere gangveier og sykkelveier, ofte på bekostning av veibredden for bilene, men også på bekostning av parkeringsplasser, trær osv.
I store byer som Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger bevilges stadig større summer til sykkelveier.

Vi som må kjøre bil for å handle, og de fleste andre gjøremål, kan nok bli noe overrasket. For å kjøre fra A til B har det blitt mye mer komplisert med stengte gater, enveiskjørte veier, omveier, og vanskeligheter med å parkere. Selv om vi etterhvert får en elektrisk bilpark, er det vanskelig å forstå at det er bærekraftig å stadig kjøre i en labyrint for å komme fra A til B.

Jeg tror mange byer og steder fylles opp mye mer med biler nå på grunn av dette.
Har politikerne og planleggerne oppnådd det motsatte av det de ønsket ?
Er miljøgevinsten negativ, siden det kjøres mye lengre, både i tid og lengde for å komme frem ?

Noen burde regne litt på dette! Hvis noen klager på mye biltrafikk, bør en kanskje sammenligne dagens kjøremønster, med slik det var før miljøpolitikken tok overhånd. Om ønsket er mindre bilkjøring tror jeg det må tenkes helt nytt. Det viser vel også de siste målinger for enkelte ytterligående miljøpartier.

Odd Nyberg