«Ulsbergkrysset» bør uansett komme mellom Ulsberg og Innset. 

Ny E6 mot Oppdal bør legges sørøst for gammel E6 i jomfruelig terreng. Det kan umulig være fremtidsrettet å la ny E6 gå ned mot Kløftbrua langs gammel trasé, mener Odd Nyberg i dette debattinnlegget.

Ulsberg-krysset i dag, men kanskje ikke i 2024?  Foto: Kvass Foto

Meninger

De av oss som har kjørt vogntog, har selv kjent at dette ikke kan sammenlignes med småbiler når det gjelder energibehov. Siden de aller fleste kjører Østerdalen når de frakter gods, er det naturlig å tenke på at krysset der E6 møter Riksvei 3 blir utformet til fordel for miljøet og yrkessjåførene.

Hvis ny E6 nå blir lagt direkte mot Ulsberg, bør likevel ny E6 videre mot Oppdal planlegges fra et nytt kryss slik de siste planer viser, nærmere Innset. Nåværende E6 fra Ulsberg mot Oppdal kan da bli bomfri lokalvei. Nytt kryss bør prioritere tyngre kjøretøy, slik at vogntog kan kjøre i jevn fart her.

Korteste, raskeste og mest miljøvennlige vei mot Oslo går jo ikke langs E6. Ny E6 mot Oppdal bør legges sørøst for gammel E6 i jomfruelig terreng. Det kan umulig være fremtidsrettet å la ny E6 gå ned mot Kløftbrua langs gammel trase.

At siste forslag fra Nye Veier ikke lot seg finansiere er selvfølgelig beklagelig. Antar det kun betyr en utsettelse, og at «Ulsbergkrysset» uansett kommer mellom Ulsberg og Innset.

Da gir det mening at Statens Vegvesen fortsetter sitt planarbeid for ny E6 herfra. Håper det sitter noen erfarne sjåfører sammen med ingeniørene.

Ingeniørene har alle skulle lært Newtons lover, men vel så viktig er det nok å ha praktisk erfaring i noen tiår, der Newtons lover føles i hver eneste sving.

Odd Nyberg