– Det er lov å glede seg, ordfører 

Rennebuordføreren beklaget at ny E6-linje ble lagt bort. Det er lov å glede seg over at det fins mange muligheter for utvikling av næring ved Ulsberg, skriver Øystein Kvam.

Bak fra venstre: Jo Austberg, sissel Irene Lie Austberg, Tove Hagerhagen, Øystein Kvam, Ingrid Tørset. Foran fra venstre: Per Ivar Tørset, Tonje Sæther Rønning, Elias Rønning Tørset.   Foto: Privat

Man kan også stille spørsmål rundt kommunedirektøren som gjennom denne prosessen fraskrev seg alt ansvar.

Øystein Kvam
Meninger

Det er nesten vanskelig å skjønne – at ordføreren i Rennebu kommune fortsatt kan hevde at vi kunne velge mellom en ny E6-trase etter forslaget fra Nye Veier og opprinnelig trase.Tror du ikke premissene for dette valget ble lagt med planprogrammet som du fikk Rennebu kommune til nesten enstemmig (med to hederlige unntak) å vedta?

Et vedtak som ble banket gjennom til tross for at alle formannskapsmedlemmene var informert om behovet for å stille krav om utredning av eksisterende E6 som alternativ. Viser ikke dette at ordføreren ikke har satt seg inn i regelverket – eller mangler evne til å innrømme at kommunen her gjorde en feil?

Man kan også stille spørsmål rundt kommunedirektøren som gjennom denne prosessen fraskrev seg alt ansvar. Under et møte med kommunen sist sommer sa assisterende kommunedirektør Lill Hemmingsen Bøe følgende: «Denne saken er underlagt politikernes vilje, slik er det».

La meg komme med en presisering: Kommunedirektøren har ansvar for å formidle gjeldende regelverk til politikerne, slik at de ikke farer i villfarelse slik de har gjort her. Kommunen skal ta ansvar for selve behandlingen etter plan – og bygningsloven. Dette kan dessverre tyde på en kommunedirektør som ikke kjenner rollefordelingen mellom politikere og administrasjon.

Det eneste argumentet ordføreren hadde til den nye E6-traseen med fartsgrense 110 km/t fra Toset – Nergård, var at alle som mister jobb og inntekt i og ved Ulsberg, kommer seg raskere til både Trondheim og Oppdal for å jobbe. Når nå E6-traseen kommer tilbake der den opprinnelig hører hjemme, så er det lov for ordføreren glede seg, og være enig i, at det finnes masse av utviklingsmuligheter for både eksisterende og fremtidige næringer ved Ulsberg.

Det regner jeg med vil komme godt med i en kommune som allerede sliter med fraflytting. Så vi heier på næringslivet og håper på en suksess på sørsiden av kommunen.

Avslutningsvis mener jeg det er kritikkverdig av en ordfører som nærmest går til personangrep og påstår at jeg har kommet med trusler om at jeg skulle ødelegge rykte og renommé til kommunen.

Vel, det har dere selv klart i denne saken.

Øystein Kvam