Nok beslutningsvegring nå, skjær gjennom og bygg

Gode, sentrumsnære skoler og barnehager er de beste tilflyttingsargumentene - derfor er det på høy tid erstatte en 30 år gammel barnehage og gi ungdomsskoleelever en kantine de har savnet i 15 år. Det handler ukens leder i OPP om.

Elevene på åttende trinn ,i9på ungdomsskolen i dag kan risikere at de går på videregående  

Meninger

Når barnehageavgjørelser utsettes, utredning avløser utredning og anbudskonkurranser avlyses, kan en tro at Oppdal kommune står ved kanten av stupet. Slik er det ikke.