«Det er garantert at det blir forsøpling»

«Veldig mange innbyggere er frustrerte og frykter forsøpling med det nye systemet som er beordret.», mener Oddmund Morken.
Meninger

Jeg har skrevet brev til ReMidt og kopi til Oppdal kommune med forslag om hvordan dette kan gjøres. På mange plasser i Sverige er det samme sortering som vi får nå. Der har abonnentene bare to dunker. En for restavfall på 190 liter og en for matavfall stående hjemme. Søppelbilen kommer hver 14. dag og tømmer disse.

For resten av avfallet som ikke lukter er det plassert ut containere på plasser som for eksempel ved butikker, parkeringsplasser etc. som man passerer allikevel når man skal ut å handle. For å hindre forsøpling bør man unngå å trille fram dunker, de står best forankret der de står hos husstandene.


SØPPELORDNING: Reagerer på pris, frykter lukt UTVALGSLEDER: – Føler meg bondefanget

– Betaler mer for en dårligere søppelordning


Hastverk er lastverk: Jeg ber om at kommunen gir ReMidt god tid til å omstille seg på et godt planlagt system for dette. Veldig mange innbyggere er frustrerte og frykter forsøpling med det nye systemet som er beordret.Forsøpling: Det er garantert at det blir forsøpling med den ordningen som er beordret. Dunkene må trilles fram og de blåser over ende. Løse sekker for plast og tilleggssekk for restavfall, må nødvendigvis også bringes fram til samme plass, disse vil kråker og skjærer angripe så fort de er plassert der. Ingen vil ha ansvar i forhold til forsøpling. Om grunneier skal ha dette, må de få informasjon på forhånd om hvilket ansvar som medfølger. Etter min oppfatning av lov og rett, kan heller ikke mange personer ha dette sammen. Kollektiv avstraffelse er ulovlig i Norge. Ansvar for forsøpling kan etter mitt skjønn adresseres til ReMidt, da jeg tror grunneierne vil nekte for dette.

Oddmund Morken