Skal Norge fortsatt være et u-land når det gjelder veibygging ?

«Når det skal bygges en  trafikksikker hovedferdselsåre med stor samfunnsnytte må vi tåle at det bygges  i jomfruelig terreng», mener Stig Ove Riise i en kommentar til debatten rundt E6 mellom Ulsberg og Fagerhaug.

Ny E6 bygges gjennom Rennebu i jomfruelig terreng.  Foto: Johs J. Syltern

Meninger

I 2002 vedtok Stortinget en null-visjon når det gjelder trafikkulykker. Det vil si null hardt skadde og drepte i trafikken. For å oppnå dette er det to viktige faktorer, bilfører og vei/føreforhold. Selv om sjåføropplæringen er blitt bedre, kan vi ikke si det samme om veistandarden.

De siste åra har jeg kjørt en god del i Sverige. Det virker som om svenskene har en helt annen strategi for å redusere risikoen i trafikken. Kommer du fra Sverige inn i Norge med bil, er veistandarden merkbar i Norges disfavør.

Nå vil Nye Veier gjøre noe med veistandarden. Når de nå vil bygge en mer trafikksikker vei for fremtiden, starter hylekoret. Den nye løsningen er i tillegg skånsom når det gjelder når det gjelder nedbygging av matjord. Når det skal bygges en trafikksikker hovedferdselsåre med stor samfunnsnytte må vi tåle at det bygges i jomfruelig terreng. Alternativet er at Norge forblir et u-land når det gjelder vei. Nye Veier tenker mer helhetlig og ønsker en mer trafikksikker vei for våre skattepenger.

Miljø blir dratt inn i diskusjonen. Jeg er ganske sikker på at en god veistandard gagner miljøet. De som argumenterer med at all godstransport skal på jernbane har nok ikke helt fått med seg næringslivets logistikkbehov, selv om det kanskje har vært den beste løsningen. En ting er hvordan det skulle ha vært, en helt annen ting er hvordan det er.

Hvis løsningen med utbedring av dagens trasé velges, tror jeg veistrekningen mellom Ulsbergkrysset og Faliheta blir mer ulykkesbelastet enn i dag. En plutselig merkbar reduksjon av veistandard fører til ulykker. Dette ble også bemerket av Statens Havarikommisjon fortransport i forbindelse med ulykka på Kongsvoll 25.10.19 der 3 omkom.

I 1979 var jeg på teorikurs på Oppdal Trafikkskole. Der tok trafikklærer Ingebrigt Haugan opp område rundt Kløftbrua som et eksempel. Det var spesielt ising og bru med sving han poengterte. Denne trafikkfella på E6 kan nå bli historie.

Nå kan vi endelig få en trafikksikker vei gjennom Rennebu om våre politikere viser ansvar og godtar Nye Veier sin nye løsning.

Stig Ove Rise