Nå må vi ikke svikte ungdommene våre

Oppdal SV ber politikerne holde valgløfter og bygge skolekantine.
Meninger

Alle de politiske partiene i Oppdal bortsett fra ett, gikk i 2019 til valg på at man skulle sørge for at ungdomsskolen skulle få kantine.

Nå er kantina igjen i spill, og et av argumentene er å kutte kantina fordi vi må ruste opp eller bygge ny barnehage. Det kan ikke være slik at de som roper lavest alltid blir valgt bort, fordi det er så lett å gjøre.

Det at de ansvarlige voksne ikke er flinke nok til å planlegge og budsjettere, bør og skal ikke være en god nok grunn til å gå bort fra et av de få valgløftene som kommunens unge ble tilgodesett med i forrige valgkamp.

På grunn av pandemirestriksjonene har elevene ikke fått lov til å gå «på butikken» for å kjøpe seg hveteboller og energidrikker. Dermed har flere av elevene begynt å ta med seg matpakke. Vi blir fortalt av de som jobber på skolen at maten som spises er sunnere og det sosiale miljøet har blitt enda bedre. Dette er gull verdt for læremiljøet for ungdommene og viktig for videre utdannelse.

I tillegg til bedre læremiljø, bedre kosthold, og bedre sosialt miljø vil en kantine ha flere gode og viktige ringvirkninger. En kantine med skikkelig kjøkken slik som det nå er planlagt, kan brukes i undervisningsøyemed, den introdusere våre nye landsmenn til norsk matkultur og være med å fremme lokal matkultur.

Politikerne har selv pusset opp sin egen kantine på kommunehuset, da blir det feil å nedprioritere et tilsvarende tilbud for de unge. Skolen er også elevenes arbeidsplass og de fortjener en skikkelig kantine.

Vi oppfordrer kommunedirektøren og de folkevalgte til å gjennomgå prosjektet på nytt, tenke nytt og komme opp med en løsning. Siden dette er så viktig for kommunens unge og kommende arbeidsfolk og skattebetalere, tenker vi også at man bør invitere lokale næringsaktører med i arbeidet dersom folk utenfra ikke klarer å gjøre det innenfor de kostnadsrammen kommunen har å forholde seg til.

Ellinor Larsdotter Svisdal, på vegne av Oppdal SV