Svært overrasket og skuffet

Foreldrene ved Høgmo og Pikhaugen barnehage skriver i en uttalelse til kommunestyret at de er sterkt uenige med flertallet i formannskapet som vil bygge en ny, stor barnehage i Oppdal sentrum. Saken skal avgjøres i kommunestyret torsdag.

Høgmo barnehage skal renoveres. Men skal det bygges én stor barnehage på tomta.  Foto: Bjørn Andreassen

Meninger

Uttalelse fra foreldregruppen i Høgmo og Pikhaugen barnehage

En samlet foreldregruppe i Høgmo og Pikhaugen barnehage er svært overrasket og skuffet over at Formannskapet tirsdag avviker fra kommunedirektøren og arbeidsgruppas innstilling om nybygging av Høgmo barnehage og renovering av Pikhaugen barnehage i sin innstilling til kommunestyre 18. mars 2021. Formannskapet foreslår å bygge en større samlokalisert barnehage med 6 avdelinger og legge ned Pikhaugen barnehage.Foreldregruppene i Høgmo og Pikhaugen barnehage støtter arbeidsgruppas forslag om bygging av ny Høgmo barnehage og renovering av Pikhaugen barnehage.

Som representanter for foreldrene i Høgmo og Pikhaugen barnehage mener vi det bør legges mer vekt på svarene i spørreundersøkelsen utført i desember 2020. Spørreundersøkelsen ble sendt ut av arbeidsgruppa som ble opprettet for å utrede ny kommunal barnehage.

Samtlige av foreldrene som deltok i foreldreundersøkelsen, både i Høgmo og Pikhaugen, svarte ja på spørsmålet om de fortsatt ønsker to barnehager som i dag. Foreldrene ønsker barnehagen nær bolig. Det kommer fram at det er fordelaktig at barnehagene ligger på hver sin side av sentrum, med tanke på transport og daglige rutiner, miljø og identitet. Tilhørighet til barnehagen har en viss geografisk profil i dag, og vi ser fordeler ved at barn og foreldre blir kjente med andre barn og foreldre i nærområdet.

Det er også et ønske om at barnehagene beholder sin størrelse i forhold til antall avdelinger. Det legges vekt på at det er oversiktlig for foreldre å bli kjent med ansatte, andre barn og foreldre og at man føler seg trygg på at sitt barn blir sett og ivaretatt. Vi opplever et godt sosialt miljø i Høgmo og Pikhaugen barnehage.

Høsten 2020 ble Foreldreundersøkelsen gjennomført i Høgmo og Pikhaugen barnehage. Undersøkelsen hadde en deltagelse på 70% og punkter med barnets trivsel, barnets utvikling, relasjon mellom barn og voksen, tilvenning og skolestart og generell tilfredshet med meget høy skår gjennomsnitt 4,4-4,8 av 5. Barnehagens lokaler skåret 2,9, dette noe dårligere i Høgmo enn i Pikhaugen. Med dette fremgår det en tydelig tilfredshet med barnehagens tilbud utover lokalene.

Pikhaugen barnehage er en av de aller mest populære barnehagene i Oppdal med høyt søkertall de siste årene og per dags dato venteliste. Dette med en privat barnehage liggende vegg i vegg. Begge barnehagene har flotte uteområder. Barnehagene har ulik profil, Pikhaugen et populært tilbud med musikkpedagog og Høgmo med utvidet mattilbud. Foreldregruppen verdsetter mangfold og valgmuligheter i barnehagetilbud framfor større drift.

Som foreldre er vi opptatt av trafikksikkerhet for barna. Vi stiller spørsmål om hvordan dette kan sikres med en større barnehage på én side av sentrum.

Foreldregruppen er bekymret for at en ny utredning av bygging av samlokalisert barnehage og behov for omregulering av tomteareal vil dra ut i tid og at forholdene for barn og ansatte i barnehagene i mellomtiden blir enda dårligere. Vi ønsker også en tydelig plan for hvordan barna og ansatte skal ivaretas i byggeprosessen.


Foreldreutvalget i Høgmo og Pikhaugen barnehage, 16.03.2021

Høgmo barnehage: Kristin Gravaune, Maren Jønland Skorem, Malin Anshushaug

Pikhaugen barnehage: Ingrid Sandblost Hage, Marit Øyamo Ekrann, Ane Rogogjerd