Angående varsel om endret hentested for søppel:

– Det virker som om vi abonnenter skal stå på pinne for dette firmaet 

Til min store frustrasjon fikk jeg varsel fra ReMidt om at søppeldunker i min gate, hvor det er åtte husstander, skal trilles ned til min tomt på tømmedagen. Dette har jeg nektet, for jeg vil ikke ha noen felles søppelplass på min tomt.
Meninger

Miljø: Spørsmålet er hvem som har ansvaret for disse dunkene etter at vi har trillet de frem? Er det vi abonnenter, grunneiere eller ReMidt. Vi som bor i Oppdal vet vel om Våttåhaugvinden? Den kan komme uten forvarsel. Er det meningen vi skal tviholde på disse dunkene til bilen kommer? Alle som har sett disse nye dunkene kan se at de er veldig ustabile; de er høye og smale nederst og vil velte for et godt ord. Dette medfører søppel utover marken, som tiltrekkes av fugler, mus og rotter. Forsøpling kan også anmeldes til politiet.

Trafikksikkerhet: På vår tomt har vi fått anvist plassering av dukene helt inn til et veikryss. Ettersom jeg har nektet plassering på vår tomt, må de plasseres på veien hvor de vil være til hinder for sikten i krysset. Jeg henvendte meg derfor til brannsjef og politi. De tillater ikke plassering som kan hindre passering for utrykningskjøretøy.

Rygging med søppelbil: Det har blitt antydet at det ikke er lovlig å rygge med søppelbil. Etter vegtrafikkloven og politiet, er det ingen ting som hindrer dette. Muligens at de må ha en person bak som har kommunikasjon med fører. Denne person finnes allerede der. Jeg er garantert sikker på at de må rygge enkelte steder, for eksempel ved henging av søppel fra leilighetsbygg, hoteller etc.

Blindveier: Vi som bor i blindveier føler oss litt urettferdig behandlet fra før. Vi må brøyte og strø våre veier, og betale for dette selv. Vedlikehold av vei, vann og kloakkanlegg må vi også ta på egen kappe. Vi krever at søppelbilen kjører inn i gaten som før og av vi får samme pris som alle andre i bygda uten noen tillegg.

Rullestolbrukere og uføre: Finnes det noen planer for disse gruppene? Må de også trille frem sine dunker? Er det hjemmetjeneste eller naboer som må besørge dette?

Min konklusjon: Alle søppeldunker står i dag godt forankret, og uten sjenanse for noen, hos alle naboer. Vi behøver ikke å vite når søppelbilen kommer. Om vi er bortreist kan søppeldunkene tømmes som vanlig. Jeg vil anbefale kommunen å beholde ordningen vi har i dag, og ikke gå for den nye ordningen. Går de for den, vil jeg ønske lykke til med søppeldunker som står og ligger strødd langs veiene. Søppelbilen vil også hindre trafikken i de travleste veiene, da de må stå der og laste. Frustrasjonen hos innbyggerne kan bli stor.

Med vennlig hilsen

Oddmund Morken,

Rødskrubbvegen 28