Folk har vett til å velge sjøl!

Private Voll skole må få anerkjennelse for tilbudet, ikke kritikk. Det mener Sølvi Dons Tronvoll Uv som i dette debattinnlegget spør om ikke private arbeidsplasser på skole er like mye verdt som kommunale.

Voll skole   Foto: Jan Inge Flå

Meninger

I artikkelen på nettavisa OPP fredag 12.mars, skriver journalisten igjen med negativt fortegn om privatskolen på Voll, og om at det blir ungdomsskole der til høsten. Jeg er opptatt av at det som skal ut til folket alltid bygges på fakta. Synsing og antagelser fører sjelden noe bra med seg. Jeg skjønner at det er god journalistikk å skape diskusjon og debatt, men å skape ny splid? Innholdet refererer til et to år gammelt vedtak i kommunestyret, fra ei tid der noen fortsatt var usikre på hva Rennebus nye skolestruktur ville føre med seg. De aller fleste av oss har nå gått videre og erfart at det går fint med en offentlig og en privat skole i kommunen. Det er rom til begge og de fyller et ulikt behov. I flere artikler har journalisten brukt ord som «kapring», og «kamp om elevene». Det er kun ord for galleriet, ikke slik hverdagen fungerer for skolene. Folk har vett til å velge sjøl!

Å slenge med «hundretusener» i en overskrift når man ikke vet hverken hvor mange elever det gjelder, eller hva det vil gå utover, er synsing. Punktum! I nettartikkelen er det også ren faktafeil når det står at «Flere elever har allerede søkt seg over fra den offentlige skolen». Hvem som har søkt er ikke offisielt enda, og om de elevene i utgangspunktet går på privat eller offentlig skole kan ikke journalisten vite. Fakta i media er undervurdert!


Skifter navn og utvider

Nå skal det hete Voll skole igjen, og samtidig utvider privatskolen i Rennebu med ungdomsskole.


Foreldre velger privatskole fordi det passer dem bedre, og bør få full respekt for det. Noen ville valgt skole i annen kommune om dette tilbudet ikke kom. Er det noe bedre? Kommunen har ansvar for opplæringen til alle Rennebu-elever uavhengig av hvilken skole eller kommune de får opplæring i. Kostnader til spesialundervisning, eller fordi de er gjesteelever, må kommunen uansett ta. Og jammen; nå kan pengene beholdes innad i VÅR kommune.

Alt dette snakket om at etableringen av ungdomsskole på Voll går utover tilbudet til elever i kommunen er vel ikke sant, med mindre man ikke klarer å samarbeide og planlegge ut i fra det elevgrunnlaget man har hvert år. Skolehelsetjenesten og PPT har sitt tilbud til barn og familier som privatpersoner, uavhengig av hvilken skole eller barnehage de går på. At vi har ulike og alternative tilbud for elevene i Rennebu gir dem flere å spille på lag med. Har personlig erfaring også her. At det vil bli mer tid på administrering og kjøring, og mindre tid på elever? Snakk med de som driver med det da, og hør hva de sier om det! (Tror de vet mer enn kommunestyret faktisk.) Vis meg timer og tall som viser det konkret og, forresten!Og jeg vet og at ledelsen på Voll alltid vil se muligheter for å få til dette så bra som mulig, og at de har en god dialog med skolen på Berkåk. For både her og der er det faktisk BARNA som er i fokus. Ja, det koster penger, men å sette det opp mot at elever som trenger, eller vil, kan ta egne valg om skole vil jeg ikke at Rennebu kommune skal være bekjent av. Det startes ikke ungdomsskole på Voll for å være vanskelig, men fordi det er etterspurt av foreldre som vil det beste for sine barn. Jeg mener tilbudet i kommunen blir bedre av det, og faktisk kan det være elever fra nabokommuner som også trenger tilbudet.

Og ta med tallene om de 7,5 nye årsverkene Voll skole har bidratt til i Rennebu kommune. Dette er aldri blitt nevnt i positive ordelag i media, selv om det ALLTID er nye jobber det skrives om i artikler som omhandler hvordan vi skal få kommunen til å bli mer attraktiv. Er ikke private arbeidsplasser på skole like mye verdt som kommunale? (det blir et annet leserinnlegg).

Har i 3 år etterspurt anerkjennelse for skolen på Voll. Skjønner at kommunen som skoleeier er bekymret for «sin» skole, men man må uansett ta utgangspunkt i slik det er hvert år. Journalisten er flink til å bruke ord som peker på hva som kan gå galt og male fanden på veggen…..hva og hvem gagner det? Kan journalisten vennligst slutte med det? Vi vil da vel sammen få til dette i Rennebu? Dere husker at ungene på skolen på Voll også er en del av Rennebus innbyggere?

Det er mange floskler om at vi står sammen, drar lasset, alle grender like mye verdt, i Rennebu støtter vi hverandre. Jeg tror på at dette egentlig stemmer når vi opplever samholdet i nærmiljøet, men foreløpig er det ofte tomme ord på papiret. I hvert fall avispapiret. Hva om vi setter det ut i praksis, og prøver å se saker fra flere vinkler? Og FRAMSNAKKING av hverandre gjør aldri vondt!

Jeg er for diskusjoner om både tall, penger og hva som er riktig og gale valg. Men når det nå BLIR ungdomsskole på Voll, så må vi rette blikket opp og framover, og prøve å se mulighetene. Det gjelder både journalister, kommuneledelse, skoleeiere og resten av befolkningen. Vi skal aldri la barna føle at de har tatt «feil» valg når det kommer til skole. Jeg personlig kjenner både Voll skole og Rennebu barne-og ungdomsskole fra innsida, og kan med hånda på hjertet si at begge er svært gode skoler med en lærerkompetanse som Rennebu kan være stolte av!

Min 7.klassing går nå på Voll skole, men skal gå på Rennebu barne-og ungdomsskole til høsten. Ho gleder seg. Dette valget har vi som familie tatt sjøl, og det har hverken vært «kamp» eller «kapring» inn i bildet.

Sølvi Dons Tronvoll Uv