Det er nå toget går for ny E6

Det er nå det gjelder om vi ikke skal dyrke etterpåklokskapen etter at E6 forbi Fagerhaug er bygget, skriver Arne Rønning (MDG) som ble overrumplet av planene om ny E6 mellom Seierdalen og Fagerhaug.

Beboere på Fagerhaug har ønsket bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter på E6 som går rett gjennom grenda.  Foto: Morgan Frelsøy

Meninger

Det er nå det gjelder om vi ikke skal dyrke etterpåklokskapen etter at E6 forbi Fagerhaug er bygget.

Det slo ned som en bombe for meg da Statens vegvesen plutselig lanserte sine alternativer for E6 fra Seierdalen og forbi Fagerhaug. Det er mulig jeg har sovet i timen, det vil i tilfelle ikke være første gangen, men at dette sto for tur visste jeg rett og slett ikke. Jeg har fulgt litt med på Nasjonal transportplan, ærlig talt trodde jeg utbedringer i Drivdalen lå foran denne strekningen i køen. Nå ser det ut til at Statens vegvesen har hengt seg på Nye veier i måten å drive prosesser på.

Er det slik, må lokalpolitikere, grunneiere og innbyggere forøvrig være på vakt.Det første vi må gjøre er å delta på orienteringen Statens vegvesen skal ha onsdag 17. mars. Orienteringsmøtet foregår som nettmøte og link dit finner du på hjemmesiden til Statens vegvesen.

Det skal etter sigende være mulighet til å stille spørsmål på møtet, still forberedt!

Så er fristen til å komme med innspill 7. april. Hvilket vil si at vi nesten ikke har tid, i praksis bare neste uke før planprosessen er i gang.

Da bør vi ha tenkt over ulemper og fordeler med de tre alternativene. Hva er samfunnsnytten? Hvor mye reisetid spares? Hva betyr det for trafikksikkerheten? Hvordan går Statens vegvesen frem med grunnerverv? Vil de prøve å presse lokal planmyndighet ved å true med utsettelser om ikke deres foretrukne alternativ kan gjennomføres? Hvor objektiv er konsekvensutredningen? Hva er konsekvensen for klima og miljø? Hvordan påvirkes lokalsamfunnet på Fagerhaug? Risikerer vi det som har skjedd i Rennebu og er i ferd med å skje på Hovin? At traséen forandres underveis? Og viktig for bilistene; er det tenkt finansiert med bompenger?

Spørsmålene er mange, jeg vil tro at alle mine umiddelbare spørsmål vil bli drøftet fremover. Mange vil nok nærmest av gammel vane forbeholde seg retten til å kritisere etterpå. Det skaper imidlertid ikke noen endring.

Det skal mye til at jeg ikke lander på at å utbedre nåværende trasé er beste løsning. Noen få minutter mer i reisetid er ikke verd å ofre dyrket mark, skog og myr og et lokalsamfunn for. Dessuten sammenfaller dette med MDG generelle syn om å ikke prioritere utbygging av motorveier, men heller bruke ressurser på oppgradering og høyst nødvendig vedlikehold av fylkesveinettet.

Uavhengig av hvilket standpunkt du velger, det er nå toget går for innbyggere, grunneiere og politikere.


Nye veier på farlige veier

Nye Veier durer fram som en bulldoser gjennom Norge. Her skal det bli motorvei. Kjører de over demokratiet i samme slengen?


Kommer vi oss ikke på toget, blir det som redaktør i Opp skriver på lederplass; det eneste vi får være med å bestemme er redskapen til å klippe snora når veien skal åpnes.

Arne Rønning

MDG