Hals om kvinnedagen, feiring – og forbildet

SVs kommunestyrerepresentant Ingvild Vikan har likegodt markert kvinnedagen med å intervjue Oppdals kvinnelige varaordfører om hennes forhold til 8. mars. Det er en dag Elisabeth Hals aldri har markert.

Varaordfører Elisabeth Hals i Oppdal kommune  Foto: Katrine S. Naas

Meninger

Elisabeth Hals er varaordfører fra Venstre, mor til tre jenter, økonom og godt gift med Endre Hals, som driver skifabrikken EVI ski på Lønset.


2. Hva er ditt forhold til 8.mars?
Aldri feira dagen, men den er en viktig påminnelse om at vi ikke er i mål ennå mellom kjønn, seksuell legning, tro og religion. Er takknemlig for at vi har kommet langt og for alle som har stått på å skapt det samfunnet vi har i Norge i dag.


3 Hvilke saker engasjerer deg mest no?
Overordna mål: Alle skal ha muligheten og valgene til å leve frie, gode liv. Mulighet til å bo og jobbe der du trives. Oppdal er et «Kinderegg « i så måte.
Ellers : Næringsliv og jordbruk, naturvern, helse, skole og oppvekstmiljø.


4. Hvem er ditt kvinnelige forbilde?
Eva Kolstad, Venstres første kvinnelige partileder i 1974, og det første likestillingsombudet i landet. Jobba hardt for at kvinner skulle være selvstendige økonomisk, og for homofiles rettigheter allerede på 60-tallet.


5.Hvilke utfordringer møter kvinner i 2021?
Gutter og jenter har samme utdanningsmuligheter, men større utfordringer enn tidligere. Det kan være tøffere for den psykiske helsa. Det er uklare rollermodeller, stort prestasjonspress og fokus på utseende og hvor perfekt du skal være. Sosiale medier skaper urealistiske glansbilder.


6. Hvis du skulle gjort en forandring lokalt her i kommunen, hva skulle det være ?
Jobbet med heltidskultur slik at alle som ønsker det skulle fått hele stillinger.


7. Mener du at kvinnedagen fortsatt er viktig og eventuelt hvorfor ?
Ja, den er viktig historisk. Husk at det er ingen selvfølge at vi har kommet så langt med likestilling og kvinners rettigheter i samfunnet, og at dette må vi ikke ta for gitt.
Og ikke minst i forhold til andre land der kvinner slettes ikke har samme rett til utdanning, skole, helsetjenester, økonomisk uavhengighet.


8. Og hvis du skulle ta en kaffe med en kvinne som har markert seg gjennom tidene?
Det måtte bli Eva Kolstad.