«Jeg ville vel ikke akkurat brukt de ordene» 

«Refs er et sterkt ord å bruke for et så saklig svar på omtalen av saken», skriver Arne Rønning (MDG) om redegjørelsen som ble gitt om BPA-ordningen i fredagens møte i utvalg for helse og oppvekst.   

Arne Rønning, MDG 

Meninger

Noen ganger kan det være greit å sitere selveste statsministeren, særlig når statsministeren er så rund i kantene som Erna Solberg. For det er vanskelig å arrestere henne for konfronterende retorikk.

Det syns jeg imidlertid vår utmerkede lokalavis har i sin beskrivelse av redegjørelsen fra de ansvarlige for BPA-tjenesten på siste ukes møte i utvalget for helse og oppvekst i Oppdal.Refs er et sterkt ord å bruke for et så saklig svar på omtalen av saken.

Redegjørelsen forklarte saklig og greit for de utfordringene kommunen har med ordningen. Herunder hører det med at det som vanlig er vanskelig for de ansvarlige å gi utfyllende svar til pressen når det gjelder enkeltsaker, mens brukere ikke trenger å ta tilsvarende hensyn når de legger frem egen sak for offentligheten. Det siste gjelder også pressen så lenge de har godkjennelse fra bruker.

Private tilbydere av tjenesten med egeninteresse av høyest mulig antall timer BPA, var en ny og nyttig opplysning for undertegnede. Jeg er i utgangspunktet ikke avvisende til private tilbydere av velferdstjenester, men ser utfordringer når tilbyderen prøver å påvirke størrelsen på tjenesten.

Vil her understreke at det i MDG er delte oppfatninger om private velferdstjenester, jeg personlig tilhører de liberale i denne saken. BPA-ordningen er imidlertid litt spesiell i og med at bruker bør ha et ord med i laget om hvem som ansettes og at eventuelle private tilbydere kan være aggressive til å ville tilby økning i antall timer.

De innleggene i avisen som utløste redegjørelsen var imidlertid forbilledlige. Særlig vil jeg fremheve Kenth Frelsøy Brolin i denne sammenhengen. Han setter et ansikt på saken og har balanserte synspunkter rundt ordningen til tross for sin egen frustrasjon.

BPA-ordningen må forbedres, både når det gjelder finansiering og rettferdighet.

I forslaget til nytt partiprogram for MDG er ordningen omtalt. Det foreslås at ordningen skal fullfinansieres av staten og at ordningen gjøres universell i den forstand at postnummer ikke skal ha betydning for tildeling.

Jeg kan ikke tenke meg annet enn at punktet blir vedtatt.


Arne Rønning, MDG