Ensomhet i koronaens tid

Oppdal SV vil kartlegge ensomheten i Oppdal i kjølvannet av koronapandemien og nedstengingen av samfunnet. Kommunestyrerepresentant Ingvild Vikan forklarer hvorfor i dette debattinnlegget.

Ingvild Vikan, Oppdal SV.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Ordspillet kommer fra romanen : «Kjærlighet i koleraens tid» og har vært brukt mye den siste tida. Isolasjonen og ensomheten som mange opplever i dagens norske virkelighet etter ett år med pandemi, er til å ta og føle på

Og det er ikke bare blant de eldre , men også den yngre generasjonen har fått føle pandemien krav om avstand og begrenset sosial kontakt på kroppen.

Da Oppdal ungdomsråd skulle bruke og fordele penger til et formål som de mente best ville tjene ungdommene i bygda, valgte de bort dataspill og festligheter og gav isteden pengene til Frivilligsentralen med ønske om at de skulle tak i ungdommens ensomhet.
Ungdomsrådet, de fleste av dem ungdomsskoleelever ba frivilligsentralen arrangere et åpent seminar om ensomhet og selvmord. Tenk igjennom det.

I Oppdal har helsevernet med Koronagruppen i spissen gjort en formidabel jobb for å begrense sykdomsutbrudd. Sammen med befolkningen som lojalt har sluttet opp om dugnaden for å begrense smitten. All ære til dere !

Hverdagen med pandemi gir seg mange forskjellige utslag.
Covid 19 rammer forskjellig, noen blir veldig dårlige, andre merker knapt symptomene.
Noen jobber mere enn de har godt av, noen mister jobb og inntekter. Noen trives på hjemmekontor, andre hater det. Noen syns livet er kjedelig og ensformig under smitteregimet, for andre betyr smittevern total isolasjon og ensomhet.

Enkelte opplever isolasjonen og den langvarige ensomheten som ekstrem. Spesielt folk som er mye alene ellers og har lite nettverk.Dette gjelder også personer som er mye alene ellers og har lite nettverk. Det være seg personer med fysiske og eller psykiske utfordringer som gjør at de ikke kommer seg ut av hjemmet på egen hånd. Det kan være eldre, funksjonshemmede og andre som i utgangspunktet har en tøff hverdag.
Ensomheten og isolasjonen oppleves som et økende problem og enkelte sier det går på helsa løs.
Følger man med i avisenes dødsannonser, ser man en urovekkende økning av selvmord.
Ensomhet skaper uhelse, ensomhet tar liv.

Oppdal SV har til neste kommunestyremøte den 18.mars sendt inn en interpellasjon der vi vil ha svar på følgende :
Hvem i Oppdal kommune har ansvar for disse menneskenes psykiske helse ?

Har vi oversikt over hvor mange hjemmeboende personer i Oppdal som er så ensomme og isolerte at det går på helsa løs ?

Hjemmetjenesten har oversikt over sine brukere, men langt fra alle mottar tjenester derfra. Så da blir spørsmålet:
1. Hvordan kan en finne fram til disse menneskene ?
2. Hvilke tiltak kan settes inn ?
3. Kan Hjemmetjenesten og eller andre ta ansvar for kartleggingen og sette igang tiltak i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
4. Hvem skal ha ansvaret for å forebygge og bekjempe isolasjon i «Koronaens tid «?
5. Hva kan vi gjøre konkret, bortsett i fra å vedta at sånn vil vi ikke ha det?

Vi ber kommunedirektøren skaffe til veie en oversikt over hvilke utfordringer kommunen har på dette området?

Oppdal SV,
Ingvild Vikan