Bør utbedre E6 etter dødsulykken

Når rapporten fastslår at ulykkessvingen har feil utforming burde rapporten absolutt tilrå at dette utbedres, skriver Odd Nyberg i dette debattinnlegget.
Meninger

Rapporten fra Statens Havarikommisjon viser at hverken fart, bilfører eller teknisk tilstand på ulykkesbil kan klandres.
Alle hadde på sikkerhetsseler, mønsterdybden på vinterdekkene var godt innenfor kravene på 3 mm, og farten var tilpasset krevende, men normale vinterforhold.

Jeg synes det er positivt at SHK kommenterer salting og dosering av svingen, men jeg synes både været og dekkene er lite avgjørende i forhold til følgende:

Her kommer en bil i lav fart fra normalt vinterføre inn på strekning som saltes i snøvær. I tillegg er svingen feil bygd. ( SHK kaller det utfordrende geometri, men burde sitte inne med kompetanse som forstår betydningen av dette ).

Dette bør da være hovedpoenget. At kollisjonsputer ikke utløses når den lille bilen skrelles under betongbilen har heller ingen betydning for utfallet.

Anbefalte tiltak synes jeg ikke samsvarer med konklusjonene i rapporten. Her er Statens Vegvesen ansvarlig av to årsaker. Den ene er feil utforming av ulykkessvingen. Den andre årsaken er salting. Fire uskyldige menneskeliv burde medføre at noen stilles til ansvar og straffes.Statens Vegvesen bruker hvert år millioner av offentlige kroner på offentlige veger. Når rapporten fastslår at ulykkessvingen har feil utforming burde rapporten absolutt tilrå at dette utbedres. Kan ikke se det i rapportens tilrådinger.

Heldigvis tilrår rapporten at vintervedlikehold revurderes, og gjøres mer forutsigbart.

Odd Nyberg, sivilingeniør