Krux – midt i blinken 

I helga åpnet Krux - og mandag inntar de første klatresenteret i det nye innovasjontsbygget. Julie Killingberg mener navnevalget var rett.

Martin Mobråten har med seg Sveinung Riiber fra Grip klatresenter i Trondheim til å stå for monteringen av klatretakene oppover veggene, som enkelte steder heller innover i rommet.   Foto: Morgan Frelsøy

Meninger

Et kryss er mer enn et møtested, og klatring er mer enn en sport. Skal man forstå navnet på det nye innovasjonssenteret må man forstå konteksten.Ingeborg Donali skriver i OPP om navnet på det nye innovasjonssenteret. Etter å ha redegjort for sin egen forståelse av begrepet konkluderer hun med at spensten er borte fra «Aunkrysset». Argumentet er at navnet ikke er selvforklarende, og at de ulike delene av bygget derfor har fått sine egne forklarende tilleggs-ord slik som «trening» og «klatring».

En kan mene mye om navnevalget, men det mangler i alle fall ikke spenst. Vi snakker tross alt om et subkulturelt uttrykk innen klatre-miljøet. Å satse på et navn innen en slik uttrykkskategori er først og fremst modig. Her tenkes det nytt. Klatretårnet står sentralt i bygget, ikke bare som en sportsarena, men også som et symbol. Det mange ikke skjønner er at klatringens plass i navnevalget ikke bare handler om byggets sportslige utfordringer. Her handler det også om det å klatre i overført betydning.

Å klatre handler om å finne løsninger for å komme seg fram, ofte i utfordrende terreng. Dette innebærer visse hindringer. Her kommer navnevalget til sin rett. Navnet «Krux» kommer nemlig fra ordet «crux» som i klatreverdenen beskriver den vanskeligste delen av en rute. Grovt oversatt er det snakk om en utfordring. Dette er imidlertid ikke en tilfeldighet rent språklig. Det er nemlig snakk om beskrivelsen av et punkt. Med tanke på den betydningen det ønskes at innovasjonssenteret skal ha for Oppdal, så er det ikke dumt at det markeres som et punkt. Krysset i logoen bør kunne forstås som noe så enkelt som det – et punkt. Her er det altså snakk om en form for markering. Det som blir forsøkt formidlet er rett og slett at dette er et viktig sted. Her skjer det ting. Her løser vi framtidas utfordringer.

Det er mulig det finnes et norsk ord for denne typen utfordringer. «Gåte» er det nærmeste jeg kommer, uten at jeg synes det er en bedre beskrivelse. Kanskje hadde folk forstått hva det handlet om dersom bygget hadde hatt et slikt navn, men hvilken gåte ligger egentlig i ordet gåte? Da kan vi snakke om at betydningen forsvinner. Navnet blir i alle fall ikke gåtefullt. Dessuten vil det være noe misvisende, for mens en gåte som oftest har et klart svar, kan et crux gjerne løses på ulike måter. Videre må det nevnes at også «punktet» ville forsvunnet i et slikt ordvalg. Jeg tenker at det kan bli vanskelig å finne et norsk ord med en tilsvarende dobbeltbetydning. Nå skal ikke jeg konkludere med en oppfordring om å gi opp jakten på et norsk ord, men heller oppmuntre til å se mulighetene som ligger i å gi bygget et mer internasjonalt og ungdommelig navn. Innovasjon handler tross alt om nytenking.

Krux er et navnevalg som både byr på, og oppmuntrer til å gyve løs på nye utfordringer. Det handler om å tenke annerledes. For å løse et crux må man bruke både kroppen og hodet. Slik sett inkluderer begrepet svært ulike typer utfordringer. Disse utfordringene reflekterer på mange måter det Oppdals-samfunnet her ønsker å tilby, nemlig kombinasjonen mellom kunnskapsbaserte arbeidsplasser og en aktiv fritid. Bygget er i så måte den perfekte pakkeløsning. Her handler det om å tilfredsstille behovet for utfordringer, både fysisk og intellektuelt. Vi mennesker er både kropp og sjel. Som bestefaren min så ofte bruker å si: Ånden må ha en bolig!

For den som fremdeles ikke har skjønt det: Et «crux» er ei sånn skyteskive som du ennå ikke helt har greid å treffe. Navnet «Krux» derimot, det har allerede truffet blink. Problemet er bare det at bygdefolket ikke riktig har fått det med seg. Det er selvfølgelig kjedeligere å treffe blink når nesten ingen ser det. Dette er derfor et forsøk på å markere fulltrefferen.

Språk skaper virkelighet. Her har noen gått foran. Det er vanlig at pionerene får sette navn på nye oppdagelser. Det handler om å verdsette både jobben og risikoen de har tatt på seg. I den forstand at det her er snakk om å legge til rette for nyetableringer, så er prosjektet ganske sammenlignbart med førstebestigninger i klatreverdenen. Noen har altså banet vei for den videre utviklingen.

Julie Killingberg