– Min gruppering ønsker på det sterkeste at skiløyper skal etableres i Gjevilvassdalen.

En kortsiktig og langsiktig løypeløsning må hensynta Norsk lov og domstolens rettskraftige avgiørelser, skriver advokat Andersskog.

Brøytetilhengernes advokat forutsetter at det skal jobbes med å etablere løyper utenfor veinettet dersom brøytevarselet for i år skal trekkes.  

Meninger

Til alle medlemmer av Gjevilvassveien SA

Forlikstilbud

Initiativtakerne for et forlik i Gjevilvassdalen ved Inge Detlie, Tor Grøtan, Martin Vognild m.fl har kommet med et forslag til å forsøke å løse konflikten i Gjevilvassdalen.

Kommunestyret har enstemmig oppfordret til frivillige løsninger i dalen, og min gruppering ønsker også en løsning på konflikten.

Utgangspunktet for forliksforhandlinger må selvfølgelig ligge i de rettskraftige avgjørelser som ligger til grunn, og som tilsier at veien er en helårsvei og som den enkelte rettighetshaver har anledning til å benytte for å utvikle sitt ressursgrunnlag. I følge norsk og internasjonal rett er slike rettigheter individuelle og er ikke styrt av flertallsvedtak - uansett hvor stort flertallet er. En enkelt grunneier kan med loven i hånd nekte skispor, og man kan heller ikke binde opp fremtidige grunneiere. Dette er det viktig å væreklar over. Dommene ligger der og slår fast rettighetene.

En kortsiktig og langsiktig løsning må derfor hensynta Norsk lov og domstolens rettskraftige avgiørelser. Min gruppering er svært opptatt av at dalen skal være attraktiv, men også bærekraftig. Min gruppering ønsker på det sterkeste at skiløyper skal etableres i Gjevilvassdalen.

Vi vil derfor foreslå følgende forlik:

1. Brøytevarsel for inneværende år trekkes og skiløype kan i sesongen 2020/2021 legges på vei. Dette forutsetter dog at andre utenfor min gruppering også trekker sine brøytevarsler.

2. Grupperingen til Inge Detlie, Tor Grøtan, Martin Vognild m.fl. aksepterer de rettslige avgiørelser og aktivt bidrar med at det kan etableres skiløyper utenfor veisystemet i samarbeid med Oppdal kommune.

Straks Inge Detlie, Tor Grøtan, Martin Vognild og deres gruppering har akseptert pkt. 2 og meddelt kommunen om at de vil samarbeide med kommunen om avtaler på alternative skiløyper for fremtidige vintersesonger, og fått innhentet samtykke til trekking av brøytevarsel fra brøytere utenfor min gruppering, kan skispor legges på veiene, med unntak av veien fra Grøtsetra og til hyttefeltet til Olav Kvam ( her har hytte-eierne sine rettigheter i behold) for inneværende sesong.

En håper at Inge Detlie, Tor Grøtan, Martin Vognild og deres gruppering aksepterer alle de rettslige avgjørelser som foreligger og bidrar aktivt med tilrettelegging av skiløyper fremover, slik at man får en levelig dal for både rettighetshavere og hyttefolk.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Nidaros DA

Ivar Chr. Andersskog

Advokat (H)