– Forslaget viser total mangel på bevegelse

Grunneierne som tilbød løypeforlik i Gjevilvassdalen mener motparten ikke viser noen vilje til en minnelig løsning.

Grunneiere i Gjevilvassdalen  Foto: Morgan Frelsøy

– I stedet for at «brøyterne» setter seg inntil forhandlingsbordet, kapper deres advokat regelrett av oss hånden.  

Initiativtakerne til et forlik
Meninger

Uttalelse ifm. tilbakemelding fra «brøyterne», ved advokat Anderskog.

Vi registrerer at motparten dessverre ikke viser noen vilje for å finne en minnelig løsning i løypestriden i Gjevilvassdalen.Derimot kommer de med et forslag de måtte forstå fremprovoserer et bestemt nei. Et forslag som viser total mangel på bevegelse, og som kontant avviser vårt oppriktige forsøk på frivillig enighet. Vi kan bare anta at dette er et spill satt i regi av motpartens advokat. Muligens et helt vanlig trekk i juridiske kretser, men noe vi ikke har forutsetninger for å håndtere.

Vi forsøkte å gi en utstrakt hånd til «brøyterne», etter instruks fra et samlet kommunestyre. Men i stedet for at «brøyterne» setter seg inntil forhandlingsbordet, kapper deres advokat regelrett av oss hånden.

Advokaten går rett i strupen på flere av oss, først med direkte usannheter i media, deretter ved å gjentatte ganger navngi noen få av medlemmene i vår gruppe. Vi begynner å bli trøtte av hersketeknikker, noe som blant annet var bakgrunnen for at nærmere 40 (!) av oss grunneierne ga en utstrakt hånd til «brøyterne».

Advokaten viser til flere domsavsigelser som slår fast «brøyternes» rett til å brøyte, deriblant en dom i Høyesterett. Aldri har noen fra vår side benektet retten til å brøyte, men at den er forankret i noe annet enn en tynn jordskiftedom fra 2014 er ikke riktig!

Det er skremmende og betenkelig at en norsk høyesterettsadvokat får spre rundt seg med usannheter på denne måten. Det var med nevnte, og aksepterte, rett til brøyting for næringsvirksomhet som vedhogst og sæterutleie vi forsøkte å finne en løsning de fleste kunne leve med.

Et forslag til løsning det kan se ut som at motparten ikke en gang har vurdert. Vi beklager på det sterkeste til Oppdals politikere, administrasjon, innbyggere, hytte-eiere og turister. Dette var virkelig et forsøk på å løse saken ved frivillighet, men slik det ser ut nå er vi dessverre tvunget til å kaste kortene.

Skulle motparten derimot komme med et realistisk forslag til en løsning alle kan leve med, vil vi selvfølgelig sette oss ved forhandlingsbordet.

Initiativtakerne for et forlik i Gjevilvassdalen