Ber partene snakke sammen

Gruppelederne i kommunestyret ber alle grunneierne sette seg ned rundt samme bord for å løse løypestriden i Gjevilvassdalen.

Grunneiere i Gjevilvassdalen  Foto: Morgan Frelsøy

Meninger

Felles uttalelse om enighet rundt skiløype i Gjevilvassdalen

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om framdrift i saken om skiløype i Gjevilvassdalen 28/1-21, viste kommunestyrets representanter at det er mulig å oppnå enighet om vegen for videre framdrift i den turbulente situasjonen rundt skiløypa.


Historisk enighet i kommunestyret:

Ingen frist for å løse løypefloken


Kommunestyret klarte etter konstruktiv drøfting å komme til enighet om kommunens engasjement videre i saken, og anser det som viktig å gi partene i konflikten et klart signal om samstemthet. Skal denne konflikten noen gang komme til ende, må kommunestyret kunne vise enighet om vegen framover.

Med bakgrunn i dette, ønsker vi som gruppeledere fra alle parti i kommunestyret å gi et klart signal til berørte grunneierne om at nå er tiden inne for dialog. En dialog vi forventer inneholder smidighet og bevegelse fra alle parter. Vi har forståelse for at det både er, og har vært, en utfordrende situasjon å stå i, men vil likevel på det sterkeste oppfordre alle grunneiere til å sette seg ned ved samme bord, og prøve å finne frem til enighet.


Ola Husa Risan, SP

Tor Snøve, Ap

Ingvill Dalseg, H

Haakon Nordseth, V

Morten Olsen, KrF

Arne Rønning, Mdg

Ingvild Vikan, SV