- Veien kan brøytes frem til 1. februar, deretter legges skiløype 

40 grunneiere håper at utspillet om forlik kan legge løypestriden død en gang for alle.

Hans Petter Reitan, Damien Reitan (10). Børge Sved, Mattis Heggem Abelsen, Vibeke Heggem. Marte Teige og Gunn Teige. Gjevilvassdalen påske 2019.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Brev til alle medlemmene i Gjevilvassveien SA

Det er ikke lenger farlig å kalle det «Striden i Gjevilvassdalen». Og denne er viden kjent langt utenfor veilagets geografiske avgrensninger, og langt utenfor Oppdal kommune. Vi frekventerer både lokale, regionale og riksdekkende media. Hvor lenge skal det pågå? Hvor lenge skal vi bruke «all vår tid» på dette?Blant medlemmene i veilaget har de aller fleste tatt et standpunkt i «løypesaken». Mange velger likevel å ikke fronte meningene sine, og vi skjønner alle hvorfor; de gidder ikke! Derimot er det usannsynlig mange andre som gidder. Det være seg hissige hytte-eiere, selvoppnevnte løypegeneraler fra fjern og nær, samt et utall eksperter på både det ene og det andre feltet (eiendomsrett, allemannsrett, motorferdsel, psykologi, gjerdehold, snøscooterløyper, meteorologi, turisme, handelsvaner, miljøvern og så videre).

Felles for alle sammen er at de har tatt et soleklart valg av side, uten nyanser, og de opererer ofte i sosiale medier. Videre bærer de alle ved til bålet, og heller på bensin så snart flammene avtar. Blant medlemmene i veilaget er det også ulike fronter og grupperinger i saken, men i all hovedsak dreier det seg om to enkle spørsmål:

a) Skal det legges skiløype på veien, eller skal den brøytes?

b) Skal Oppdal kommune ekspropriere noens rettighet/eiendom, eller skal de ikke?

Vi er nå en voksende grunneiergruppering med deltakere fra flere leirer, som vil ta et enstemmig kommunestyre i Oppdal på ordet. De maner til et siste forsøk for å løse dette ved frivillighet, før «helvete bryter løs» igjen. Med det mener vi nye utredninger for å finne den mest aktuelle trasé for skiløype i fremtiden. Deretter sannsynligvis regulering, nye rettsaker og til slutt ekspropriering av noens eiendom eller rettighet. Da ender vi etter alle solemerker opp med en «vinner», og en tapende part.

Vi er freidige nok til å tro at den foretrukne trasé vil bli lagt på veien, men vet av erfaring at i denne saken finnes det ingen garantier for noen av partene.

Vi tar derfor initiativ til å legge frem følgende forslag til forlik: - Veien kan brøytes frem til 1. februar, deretter legges skiløype på veien (deler vinteren i to).

Vi vet at vi er helt avhengige av at alle parter kan enes om dette. Ikke minst gjelder det både styret og årsmøtet i Gjevilvassveien SA.

Vi velger likevel å håpe på en positiv tilbakemelding fra samtlige involverte, basert på følgende argumenter for forlik:

• Ingen naturinngrep

• Ikke flere fordyrende og tidkrevende rettsaker

• Ekspropriasjon av eiendommer eller rettigheter blir unødvendig

• Ingen flere kostnader for Oppdal kommune vedrørende utredninger, rettsaker og ekspropriasjon

• Oppdal kommunes administrasjon og politikere kan frigjøre kapasitet

• Vedhogst og kulturlandskapspleie vil fortsatt være mulig på telet mark

• Ingen biltrafikk ved teleløsning (veien brøytes og tørkes opp som tidligere etter påske)

• Lite ekstra veivedlikehold vil kreves pga. at vintertrafikken vil foregå på telet vei

• Nødvendig veikvalitet tidlig i sesongen er sikret for bøndene som driver primærnæring i dalen

• Den store skiutfarten har ikke startet i desember/januar

• Skiløype i vinterferien og påsken er sikret

• Tidligløype kan sikres på Osveien ved enighet om det

• Ved nok snø kan denne tidlig sammenkobles med øvrig stamløypenett (unntatt selve veien)

• Utleie av sætre osv. vil sannsynligvis være godt mulig i «høysesongen» også uten brøytet vei

• Leiekjørerne får bedre vilkår for sin næring

• Veien er sannsynligvis uansett stengt ved sen påske (pga. fare for teleløsning)

• Bilfri dal opprettholdes fra det øyeblikket løypa er lagt

• Lite/mindre tap i inntekt i bommene for veilaget

• Alle ofrer litt, både turister, «brøytere» og «brøytemotstandere»

• Ingen taper mye, men veldig mange vinner noe

• Grunneierne har hatt, og har fremdeles, hånden på rattet

• Mulig å få til videre drift uten endringer i veilaget (mangler p.t. styreleder)

• Drift av Gjevilvasshytta er sikret (åpner først 1. februar)

• Oppdal kommune kan «reddes» som turistdestinasjon

• Næringslivet i Oppdal vil (tilnærmet) opprettholde sine inntekter fra «løypa i Gjevilvassdalen»

• Saken kan forhåpentligvis legges død en gang for alle

Vi forstår at vi ikke uttaler oss på vegne av andre medlemmer i veilaget, men håper likevel at dette kan bidra til et forlik - at vi sammen kan enes om dette minnelige kompromisset. Vi tror alle involverte i saken begynner å bli trøtte av den årelange konflikten, og heller har behov for å se fremover nå. Kanskje de to kjente gruppene på Facebook kan slettes, kanskje vi kan danne ei ny gruppe sammen?

Vi ser for oss følgende punkter for drøfting sammen med veilaget:

• Hvem brøyter frem til 1. februar?

• Skal bruksordningsreglene fra Jordskiftedommen i 2014 være styrende?

• Skal det være åpent for allmenn ferdsel når veien er brøytet?

• Eller flytter vi rett og slett dagens 1. desember i vedtektene til 1. februar?

• Hva gjør vi med Osveien frem til krysset (vi tilbyr løypelegging hele sesongen)?

• Hva gjør vi med Langoddveien?

Vi ber spesielt «brøyterne» og Oppdal kommunes motpart i siste rettsak i Lagmannsretten om en uttalelse på vårt initiativ.

Dette kan sendes på e-post til forlikigjevilvassdalen@gmail.com. Andre medlemmer av veilaget er selvfølgelig også velkomne til å gi tilbakemelding om ønskelig. Vi imøteser en felles samling om forslaget finnes interessant, eventuelt meldes dette inn som en egen sak i kommende ordinære årsmøte i veilaget. Det ønskes tilbakemelding innen 16.02.2021.

Med vennlig hilsen

Initiativtakerne for et forlik i Gjevilvassdalen

Inge Detlie, Tor Grøtan, Svein Asphaug Dørum, Ståle Rian og Eli Skarsem, Stian Dørum, Rolf Morten Dørum, Roar Ekle, Ola Thyve, Oddrun Dørum, Marte Skarsheim og Martin Vognild, Marit og Johan Torve, Mari Elisabeth Vassli, Jørgen Vekve, Jørgen Torve, Jan Torve, Ørjan Hindseth, Trond Aalbu, Martin Engelsjord, Martin Bakk Hindseth, Ingvald Haugan, Inger Anne Engelsjord, Inge Dørum, Hege og Johnny Voll, Halvor Bakk, Harald Bøe, Gudbrand Sukke-Gulaker, Gisle Hoel, Ester Aalbu Eriksen, Elin By, Dordi Aalbu og Mogens Juul Rasmussen, Cecilie Nitter, Bård Hinseth, Bror Erlend Blichfeldt og Hanner Håker, Bernt Sveås Aalbu, Arnt Erik Dale, Arne Mjøen, Arne Ivar Bakk, Anna Torve Dørum, Albert Bakk