Trafikkstasjonen og Oppdal fortjener bedre

De borgerlige partiene har bare foreløpig berget trafikkstasjonene og ville ikke støtte Ap sitt forslag om at hver enkelt trafikkstasjon skal opprettholdes, skriver stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) i dette debattinnlegget.

Trafikkstasjonen i Oppdal rådhus. Her fra en tidligere anledning med folk i kø.  Foto: Fredrik B. Lange

Meninger

Vi registrerer at regjeringspartiene og Frp nå rundt omkring i det ganske land har sendt ut ei pressemelding om at de har berget trafikkstasjonene.

Så også på Oppdal.


Lokale protester hjalp:

Nå fredes trafikkstasjonen


I 2018 ba regjeringen Statens vegvesen utrede en nedbemanning av Statens vegvesen med flere tusen ansatte, hvilke trafikkstasjoner og tjenestetilbud som kunne legges ned, og samtidig se på hvilke tjenester som kunne privatiseres.

Dette har skapt stor usikkerhet og bekymring i hele landet. I prosessen har flere ansatte sluttet, og det har vært utfordrende for Statens vegvesen å tilby tilfredsstillende tjenester.

1 juli 2020 besluttet regjeringen hvilke trafikkstasjoner, haller, og ikke minst hvilke oppkjøringstilbud de skulle legge ned. Både førerkort for tunge kjøretøy, personbil og motorsykkel er berørt. For Oppdal sitt vedkommende ble trafikkstasjonen besluttet lagt ned.

Arbeiderpartiet har hele veien vært imot nedlegging av trafikkstasjonene og en svekkelse av tilbudet for oss i distriktet. Vi vil ha likeverdige tjenester i hele landet, og ikke flytte kostnaden over på innbyggerne. Kjøreskolene vil også bli berørt om oppkjøringstilbudet blir fjernet.

Derfor fremmet vi et representantforslag så snart Stortinget var samlet til høsten.

Nå har transportkomiteen avgitt sin innstilling hvor vi fremmet 73 forslag, hvor vi ber om at Stortinget vedtar at hver enkelt trafikkstasjon skal opprettholdes med de funksjoner og tjenester de hadde før omorganisering.

Det er i denne saken Høyre, Venstre og Frp nå utsetter vedtak om nedlegging

De støtter selvfølgelig ikke vår innstilling, men har fremmet følgende forslag til vedtak:

«Stortinget ber regjeringen avvente planlagte nedleggelser eller reduksjoner av tjenestetilbud ved trafikkstasjonene. Eventuelle strukturendringer skal ikke gjennomføres før man har på plass gode løsninger som gjør at behovet for fysisk oppmøte er varig redusert.»

De borgerlige partiene har altså foreløpig berget trafikkstasjonene fra sin egen politikk for nedlegging av viktige tjenestetilbud for oss i distriktet.

Vi mener en øyeblikkelig må gjøre noe med situasjonen med lang ventetid for oppkjøring og bøte på skaden regjeringas omorganiseringsprosess har skapt. Det krever varige forutsigbare tiltak for å sikre at folk og bedrifter får det tjenestetilbudet de skal ha.

Kirsti Leirtrø, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet Sør-Trøndelag

Medlem av Transport og kommunikasjonskomiteen.