– Helt håpløst

– Nye kassesystemer i Oppdal skiheiser ble et tilbakeskritt, skriver denne hytteoppdalingen.

Dagens meningsytrer mener det er «helt håpløst» at Oppdal skiheiser ikke tilbyr nettsalg på heiskort. 

Meninger

– Det er helt håpløst at vi i 2021 ikke får kjøpt heiskort på nett slik vi fikk inntil de kjøpte et nytt ( billig ?) kasse/ datasystem.

Tidligere kunne jeg også benytte «skiwatch» og hanske med registreringsbrikke i til å registrere kortet i.

Det var et stort tilbakeskritt da de kjøpte et nytt kasse/datasystem. De har hatt ti år på seg til å løse det....Terje Eivind Eid

«Oppdaling light»