«Vi har aldri hatt noen skjulte agendaer»

«For meg virker det til at Venstre, SV og MDG ikke har respekt for vårt syn.», skriver gruppeleder Ola Husa Risan i Senterpartiet i dette debattinnlegget om løypestriden i Gjevilvassdalen.

Ola Husa Risan er gruppeleder i Oppdal senterparti. 

Meninger

Senterpartiet har alltid vær opptatt av å ha fokus på å finne en løsning på konflikten om skiløype i Gjevilvassdalen. En løsning som ikke nødvendigvis er optimal, men som er levelig for flest mulig, med andre ord et kompromiss. Det krever at alle involverte er villige til å bidra.

Vi har under denne lange saken gått på mange nederlag i kommunestyret. Vi har imidlertid alltid forholdt oss til de lovlige demokratiske vedtak som er blitt gjort, uten å skape mest mulig uro i avisene og sosiale media. Den uro som har blitt skapt rundt saken har ikke tjent noen.

Underveis i saken har vi også opplevd å blitt ilagt en lang rekke skjulte agendaer. Som gruppeleder er det viktig for meg å få sagt at vi aldri har hatt noen skjulte agendaer. Vi har under mine snart 6 år som gruppeleder alltid vært 100 % åpen om hva vi har ment og gjort i saken. Senterpartiet sin holdning til saken har siden starten vært den samme, og burde aldri komme på noen som en overraskelse.

Fredag kunne vi nok en gang lese et leserinnlegg fra Venstres, SV og MDG, som kom med sterk kritikk av oss i Senterpartiet og vårt syn. Vi har respekt for de meninger som disse partiene har i saken, men forventer samtidig at de respekterer vårt syn.

For meg virker det til at Venstre, SV og MDG ikke har respekt for vårt syn. De virker overhode ikke åpen for å se på mulighetsrommet som finnes, men gir klart utrykk for at det er kun deres løsning som er den riktige.

Jeg vil avslutte med nok en gang oppfordre alle til å legge gamle stridigheter bak seg, og sammen forsøke å finne en løsning i denne fastlåste konflikten. Det er ikke ordføreren eller en gruppering for seg selv som sitter på nøkkelen til å løse dette, det må et samspill til. Første steg må være å begynne å snakke med hverandre, fremfor om hverandre.

Ola Husa Risan

Gruppeleder, Oppdal Senterparti